Japanese | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Hej John,
佐藤君へ
Informal, standard way of addressing a friend
Hej mamma/pappa,
お母さんへ/お父さんへ
Informal, standard way of addressing your parents
Hej farbror/morbror Jerome,
太郎おじさんへ
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hejsan John,
佐藤君へ
Informal, standard way of addressing a friend
Halloj John,
太郎くんへ
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
太郎くんへ
Informal, direct way of addressing a friend
Min kära,
太郎へ
Very informal, used when addressing a loved one
Min älskling,
太郎へ
Very informal, used when addressing a partner
Min käre John,
太郎へ
Informal, used when addressing a partner
Tack för ditt brev.
お手紙ありがとう。
Used when replying to correspondence
Det var roligt att du hörde av dig igen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Used when replying to correspondence
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
長い間連絡してなくてごめんね。
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Jag skriver för att berätta att ...
・・・・をお知らせします。
Used when you have important news
Har ni några planer för ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Det gläder mig att kunna meddela att ...
・・・・を報告します。
Used when announcing good news to friends
Det glädjer mig att höra att ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Used when relaying a message or news
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Used when announcing bad news to friends
Jag blev så ledsen att höra att ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... hälsar.
・・・・がよろしく言っていました。
Used when adding someone else's regards to a letter
Hälsa ... från mig.
・・・・によろしく言っておいてね。
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
お返事を待っています。
Used when you want to receive a letter in reply
Skriv tillbaka snart.
はやく返事を書いてね。
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skriv gärna tillbaka när ...
・・・・の時は連絡してください。
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Meddela mig då du vet något mer.
なにか報告があったらまた教えてください。
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sköt om dig.
元気でね
Used when writing to family and friends
Jag älskar dig.
好きだよ
Used when writing to your partner
Varma hälsningar,
じゃあね
Informal, used between family, friends or colleagues
Hjärtliga hälsningar,
じゃあね
Informal, used when writing to family or friends
Hjärtligaste hälsningar,
またね
Informal, used when writing to family or friends
Jag önskar dig allt gott,
元気でね
Informal, used when writing to family or friends
Många kramar,
元気でね
Informal, used when writing to family or friends
Kramar,
元気でね
Informal, used when writing to family
Puss och kram,
体に気をつけてね
Informal, used when writing to family