Vietnamese | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

เรียน จอห์น
Gửi Vi,
Informal, standard way of addressing a friend
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Informal, standard way of addressing your parents
เรียนคุณลุง เจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Informal, standard way of addressing a member of your family
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Lam thân mến,
Informal, standard way of addressing a friend
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Very informal, standard way of addressing a friend
จอห์น
Tùng à,
Informal, direct way of addressing a friend
ที่รักของฉัน
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Very informal, used when addressing a loved one
สุดที่รักของฉัน
Anh / Em thân yêu,
Very informal, used when addressing a partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Trúc thân yêu,
Informal, used when addressing a partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Used when replying to correspondence
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Used when replying to correspondence
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Used when you have important news
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Used when announcing good news to friends
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Used when relaying a message or news
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Used when announcing bad news to friends
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... gửi lời chào cho bạn.
Used when adding someone else's regards to a letter
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Used when you want to receive a letter in reply
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Used when writing to family and friends
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Used when writing to your partner
ขอให้โชคดี
Thân ái,
Informal, used between family, friends or colleagues
ขอให้โชคดี
Thân,
Informal, used when writing to family or friends
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Thân thương,
Informal, used when writing to family or friends
โชคดี
Thân mến,
Informal, used when writing to family or friends
ด้วยความรักยิ่ง
Thân mến,
Informal, used when writing to family or friends
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Thân thương,
Informal, used when writing to family
รักอย่างมาก
Thân thương,
Informal, used when writing to family