Thai | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Gửi Vi,
เรียน จอห์น
Informal, standard way of addressing a friend
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informal, standard way of addressing your parents
Cháu chào chú Triều,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informal, standard way of addressing a member of your family
Lam thân mến,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informal, standard way of addressing a friend
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Very informal, standard way of addressing a friend
Tùng à,
จอห์น
Informal, direct way of addressing a friend
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
ที่รักของฉัน
Very informal, used when addressing a loved one
Anh / Em thân yêu,
สุดที่รักของฉัน
Very informal, used when addressing a partner
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Informal, used when addressing a partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Used when replying to correspondence
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Used when replying to correspondence
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Used when you have important news
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Used when announcing good news to friends
Mình rất vui khi được biết...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Used when relaying a message or news
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Used when announcing bad news to friends
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Used when adding someone else's regards to a letter
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Used when you want to receive a letter in reply
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Used when writing to family and friends
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
Used when writing to your partner
Thân ái,
ขอให้โชคดี
Informal, used between family, friends or colleagues
Thân,
ขอให้โชคดี
Informal, used when writing to family or friends
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informal, used when writing to family or friends
Thân mến,
โชคดี
Informal, used when writing to family or friends
Thân mến,
ด้วยความรักยิ่ง
Informal, used when writing to family or friends
Thân thương,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informal, used when writing to family
Thân thương,
รักอย่างมาก
Informal, used when writing to family