Dutch | Phrases - Travel | Accommodations

Accommodations - Finding

我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Waar kan ik ___ vinden?
Asking for directions to accommodation
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
... een kamer te huur?
Type of accommodation
…旅社?(…lǚshè?)
... een hostel?
Type of accommodation
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... een hotel?
Type of accommodation
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
... een bed-and-breakfast?
Type of accommodation
…露营区?(…lùyíng qū?)
... een camping?
Type of accommodation
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Hoe zijn de prijzen daar?
Enquiring about the prices

Accommodations - Booking

您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Heeft u kamers beschikbaar?
Asking if the accommodation has spare rooms
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen?
Asking for the price of a room
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Ik wil graag ___ boeken.
Booking a specific room
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
... een tweepersoonskamer.
Room for two people
…单人间。(…dān rénjiān.)
... een eenpersoonskamer.
Room for one person
…__人间。(…__ rénjiān.)
... een kamer voor ___ personen.
Room for X people
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
... een niet-roken kamer.
Room for non-smokers
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
Ik wil graag een kamer boeken met ___.
Asking for a room with additional amenities
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
... een lits-jumeaux (twee aparte bedden).
bed for two
...单人床。(... dān rén chuáng.)
... aparte bedden.
single beds
…阳台。(…yángtái.)
... een balkon.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
... een eigen badkamer.
Room includes a private bathroom
...海景。(... hǎijǐng.)
... zeezicht.
Room includes an ocean view
...加床。(... jiā chuáng.)
... een extra bed.
Asking for an additional bed in the hotel room
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
Ik wil graag een kamer boeken voor ___ nacht(en)/we(e)k(en).
Booking a room for a specified period
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Heeft u speciale kamers voor gehandicapten?
Asking for a special room for the handicapped
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?
Asking for a special room due to allergies
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Kan ik de kamer bekijken?
Asking to see the room prior to booking
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Is ontbijt inbegrepen?
Asking if the price includes breakfast
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen?
Asking if the price includes towels and bed linen
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Zijn huisdieren toegestaan?
Asking if pets are allowed
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats?
Enquiring where to park your car
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Heeft u kluisjes?
Enquiring where to store your valuables

Accommodations - During your stay

如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Waar kan ik kamer nummer ___ vinden?
Asking for directions to a certain room
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
De sleutel voor kamer nummer ___ graag!
Asking for your room key
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Heeft er iemand naar me gevraagd?
Enquiring whether there are any messages for you
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Waar kan ik me voor de excursie opgeven?
Asking where to make a reservation for an excursion
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Waar kan ik bellen?
Asking where the public phone is
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
Wanneer vindt het ontbijt plaats?
Asking at what times breakfast is served
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Wek me morgen alstublieft om ___.
Requesting a wake up call
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Kunt u een taxi bellen alstublieft?
Requesting a taxi
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Kan ik hier het internet gebruiken?
Enquiring about the internet connection
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Kunt u me een goed restaurant in de buurt aanraden?
Asking for restaurant recommendations
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Kunt u mijn kamer alstublieft laten schoonmaken?
Asking for the room to be cleaned
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te hebben.
Asking for the room to be cleaned later
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Kunt u me alstublieft nog een deken/kussen/handdoek brengen?
Asking for additional items
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Kunt u dit alstublieft naar de wasserette brengen om te wassen?
Requesting to clean a specific clothing item of yours
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Ik wil graag uitchecken.
Informing that you are leaving and would like to pay the bill
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
We hebben het hier erg naar onze zin gehad.
Complimenting the hotel while checking out

Accommodations - Complaints

我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Ik wil graag een andere kamer.
Asking for another room
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
De verwarming werkt niet.
Informing about the broken heating
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
De airco werkt niet.
Informing about the broken air conditioning
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
De kamer heeft veel geluidsoverlast.
Informing about the loud noises
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
De kamer ruikt vies.
Informing about the bad smell
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd.
Complaint
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd.
Complaint
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Mijn sleutel werkt niet.
Informing that your key does not fit
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Het raam opent niet.
Informing that the window does not open
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Het raam is niet schoongemaakt.
Informing that the room is still dirty
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer.
Complaint
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Er is geen warm water.
Complaint
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Ik heb mijn wake-up call niet gekregen.
Complaint
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
De rekening is te hoog.
Complaint
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Mijn buurman is te luidruchtig.
Complaint