Swedish | Phrases - Travel | Accommodations

Accommodations - Finding

我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Var hittar jag ___?
Asking for directions to accommodation
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
... ett rum att hyra?
Type of accommodation
…旅社?(…lǚshè?)
... ett vandrarhem?
Type of accommodation
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... ett hotell?
Type of accommodation
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
... ett bed-and-breakfast?
Type of accommodation
…露营区?(…lùyíng qū?)
... en campingplats?
Type of accommodation
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Hur är priserna där?
Enquiring about the prices

Accommodations - Booking

您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Har ni några lediga rum?
Asking if the accommodation has spare rooms
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Hur mycket kostar ett rum för ___ personer?
Asking for the price of a room
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Jag skulle vilja boka ___.
Booking a specific room
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
... ett dubbelrum.
Room for two people
…单人间。(…dān rénjiān.)
... ett enkelrum.
Room for one person
…__人间。(…__ rénjiān.)
... ett rum för ___ personer.
Room for X people
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
... ett rum med rökförbud.
Room for non-smokers
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
Jag skulle vilja boka ett rum med ___.
Asking for a room with additional amenities
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
... dubbelsäng.
bed for two
...单人床。(... dān rén chuáng.)
... skilda sängar.
single beds
…阳台。(…yángtái.)
... en balkong.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
... ett angränsande badrum.
Room includes a private bathroom
...海景。(... hǎijǐng.)
... havsutsikt.
Room includes an ocean view
...加床。(... jiā chuáng.)
... extrasäng.
Asking for an additional bed in the hotel room
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
Jag skulle vilja boka ett rum för ___ natt (nätter)/vecka (veckor).
Booking a room for a specified period
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Har ni några handikappanpassade rum?
Asking for a special room for the handicapped
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
Jag är allergisk mot ___ [damm/pälsdjur]. Har ni några rum som är anpassade för detta?
Asking for a special room due to allergies
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Kan jag få se rummet först?
Asking to see the room prior to booking
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Är frukosten inkluderad?
Asking if the price includes breakfast
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Är handdukar/sängkläder inkluderade?
Asking if the price includes towels and bed linen
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Är husdjur tillåtna?
Asking if pets are allowed
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Har ni ett garage/en parkeringsplats?
Enquiring where to park your car
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp?
Enquiring where to store your valuables

Accommodations - During your stay

如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Var hittar jag rum nummer ___?
Asking for directions to a certain room
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
Nyckeln till rum nummer __, tack!
Asking for your room key
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Har någon frågat efter mig?
Enquiring whether there are any messages for you
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Var kan jag anmäla mig till utflykten?
Asking where to make a reservation for an excursion
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Var kan jag ringa ett telefonsamtal?
Asking where the public phone is
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
När serveras frukosten?
Asking at what times breakfast is served
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___ imorgon.
Requesting a wake up call
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Kan du ringa efter en taxi, tack?
Requesting a taxi
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Går det att använda internet här?
Enquiring about the internet connection
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Kan du rekommendera några bra restauranger i närheten?
Asking for restaurant recommendations
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Vill ni vara snälla och städa mitt rum?
Asking for the room to be cleaned
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Jag vill inte att rummet städas just nu.
Asking for the room to be cleaned later
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Kan du vara snäll och hämta en filt/kudde/handduk till?
Asking for additional items
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Skulle du kunna ta den här till tvättrummet, tack?
Requesting to clean a specific clothing item of yours
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Jag skulle vilja checka ut, tack.
Informing that you are leaving and would like to pay the bill
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
Vi hade verkligen en trevlig vistelse här.
Complimenting the hotel while checking out

Accommodations - Complaints

我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Jag skulle vilja ha ett annat rum.
Asking for another room
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
Värmen fungerar inte.
Informing about the broken heating
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
Luftkonditioneringen fungerar inte.
Informing about the broken air conditioning
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
Rummet är väldigt högljutt.
Informing about the loud noises
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
Rummet luktar illa.
Informing about the bad smell
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Jag bad om ett rökfritt rum.
Complaint
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Jag bad om ett rum med havsutsikt.
Complaint
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Min nyckel fungerar inte.
Informing that your key does not fit
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Det går inte att öppna fönstret.
Informing that the window does not open
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Rummet har inte städats.
Informing that the room is still dirty
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Det finns möss / råttor / insekter i rummet.
Complaint
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Det finns inget varmvatten.
Complaint
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Jag fick inte mitt väckningssamtal.
Complaint
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
Räkningen är för hög.
Complaint
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Min granne är för högljudd.
Complaint