Chinese | Phrases - Travel | Accommodations

Accommodations - Finding

Hvor kan jeg finde ___?
我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Asking for directions to accommodation
... et værelse som man kan leje?
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
Type of accommodation
... et vandrehjem?
…旅社?(…lǚshè?)
Type of accommodation
... et hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
Type of accommodation
... en overnatning med morgenmad?
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
Type of accommodation
... en camping plads?
…露营区?(…lùyíng qū?)
Type of accommodation
Hvordan er priserne der?
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Enquiring about the prices

Accommodations - Booking

Har I nogle ledige værelser?
您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Asking if the accommodation has spare rooms
Hvor meget koster et værelse til ___ mennesker?
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Asking for the price of a room
Jeg vil gerne booke ___.
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Booking a specific room
... et dobbeltværelse.
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
Room for two people
... et enkeltværelse.
…单人间。(…dān rénjiān.)
Room for one person
... et værelse til ___ mennesker.
…__人间。(…__ rénjiān.)
Room for X people
... et ikke ryger værelse.
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
Room for non-smokers
Jeg vil gerne booke et værelse med ___.
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
Asking for a room with additional amenities
... en dobbeltseng.
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
bed for two
... seperate senge.
...单人床。(... dān rén chuáng.)
single beds
... en balkon.
…阳台。(…yángtái.)
... et tilstødende badeværelse.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
Room includes a private bathroom
... havudsigt.
...海景。(... hǎijǐng.)
Room includes an ocean view
... en ekstra seng.
...加床。(... jiā chuáng.)
Asking for an additional bed in the hotel room
Jeg vil gerne booke et rum i ___ nat/nætter/uge/uger.
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
Booking a room for a specified period
har I nogle specielle værelser til handicappede mennesker?
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Asking for a special room for the handicapped
Jeg er allergisk over for ____ [støv/pelsdyr]. Har I nogle specielle ledige værelser?
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
Asking for a special room due to allergies
Må jeg se værelset først?
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Asking to see the room prior to booking
Er morgenmad inkluderet?
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Asking if the price includes breakfast
Er håndklæder/sengetøj inkluderet?
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Asking if the price includes towels and bed linen
Er dyr tilladt?
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Asking if pets are allowed
Har I en garage/parkeringsplads?
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Enquiring where to park your car
Har I et pengeskab?
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Enquiring where to store your valuables

Accommodations - During your stay

Hvor kan finde værelse nummer ___?
如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Asking for directions to a certain room
Nøglen til værelset ___, tak!
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
Asking for your room key
Er der nogen som har spurgt efter mig?
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Enquiring whether there are any messages for you
Hvor kan melde mig til udflugten henne?
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Asking where to make a reservation for an excursion
Hvor kan jeg ringe fra?
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Asking where the public phone is
Hvornår bliver morgenmaden serveret?
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
Asking at what times breakfast is served
Væk mig venligst i morgen klokken ___.
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Requesting a wake up call
Kan du venligst ringe efter en taxa?
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Requesting a taxi
Kan jeg bruge internettet her?
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Enquiring about the internet connection
Kan du anbefale en god restaurant tæt på?
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Asking for restaurant recommendations
Kan du venligst gøre mit værelse rent?
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Asking for the room to be cleaned
Jeg ønsker ikke at få værelset gjort rent lige nu.
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Asking for the room to be cleaned later
Kan du venligst tage et andet tæppe/pude/håndklæde med?
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Asking for additional items
Kan du venligst tage dette med til vaskerummet for at få det vasket?
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Requesting to clean a specific clothing item of yours
Jeg vil gerne tjekke ud, tak.
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Informing that you are leaving and would like to pay the bill
Vi har virkelig nydt vores ophold her.
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
Complimenting the hotel while checking out

Accommodations - Complaints

Jeg vil gerne have et andet værelse.
我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Asking for another room
Varmen virker ikke.
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
Informing about the broken heating
Air conditionen virker ikke.
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
Informing about the broken air conditioning
Værelset er meget larmende.
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
Informing about the loud noises
Værelset lugter dårligt.
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
Informing about the bad smell
Jeg anmodede om et ikke ryger værelse.
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Complaint
Jeg anmodede om et værelse med en udsigt.
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Complaint
Min nøgle virker ikke.
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Informing that your key does not fit
Vinduet kan ikke åbnes.
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Informing that the window does not open
Værelset er ikke blevet gjort rent.
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Informing that the room is still dirty
Der er mus / rotter / insekter på værelset.
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Complaint
Der er ikke noget varmt vand.
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Complaint
Jeg modtog ikke min telefonvækning.
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Complaint
Regningen er over prisen.
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
Complaint
Min nabo er for larmende.
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Complaint