Chinese | Phrases - Travel | Accommodations

Accommodations - Finding

Waar kan ik ___ vinden?
我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Asking for directions to accommodation
... een kamer te huur?
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
Type of accommodation
... een hostel?
…旅社?(…lǚshè?)
Type of accommodation
... een hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
Type of accommodation
... een bed-and-breakfast?
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
Type of accommodation
... een camping?
…露营区?(…lùyíng qū?)
Type of accommodation
Hoe zijn de prijzen daar?
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Enquiring about the prices

Accommodations - Booking

Heeft u kamers beschikbaar?
您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Asking if the accommodation has spare rooms
Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen?
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Asking for the price of a room
Ik wil graag ___ boeken.
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Booking a specific room
... een tweepersoonskamer.
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
Room for two people
... een eenpersoonskamer.
…单人间。(…dān rénjiān.)
Room for one person
... een kamer voor ___ personen.
…__人间。(…__ rénjiān.)
Room for X people
... een niet-roken kamer.
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
Room for non-smokers
Ik wil graag een kamer boeken met ___.
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
Asking for a room with additional amenities
... een lits-jumeaux (twee aparte bedden).
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
bed for two
... aparte bedden.
...单人床。(... dān rén chuáng.)
single beds
... een balkon.
…阳台。(…yángtái.)
... een eigen badkamer.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
Room includes a private bathroom
... zeezicht.
...海景。(... hǎijǐng.)
Room includes an ocean view
... een extra bed.
...加床。(... jiā chuáng.)
Asking for an additional bed in the hotel room
Ik wil graag een kamer boeken voor ___ nacht(en)/we(e)k(en).
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
Booking a room for a specified period
Heeft u speciale kamers voor gehandicapten?
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Asking for a special room for the handicapped
Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
Asking for a special room due to allergies
Kan ik de kamer bekijken?
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Asking to see the room prior to booking
Is ontbijt inbegrepen?
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Asking if the price includes breakfast
Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen?
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Asking if the price includes towels and bed linen
Zijn huisdieren toegestaan?
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Asking if pets are allowed
Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats?
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Enquiring where to park your car
Heeft u kluisjes?
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Enquiring where to store your valuables

Accommodations - During your stay

Waar kan ik kamer nummer ___ vinden?
如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Asking for directions to a certain room
De sleutel voor kamer nummer ___ graag!
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
Asking for your room key
Heeft er iemand naar me gevraagd?
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Enquiring whether there are any messages for you
Waar kan ik me voor de excursie opgeven?
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Asking where to make a reservation for an excursion
Waar kan ik bellen?
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Asking where the public phone is
Wanneer vindt het ontbijt plaats?
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
Asking at what times breakfast is served
Wek me morgen alstublieft om ___.
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Requesting a wake up call
Kunt u een taxi bellen alstublieft?
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Requesting a taxi
Kan ik hier het internet gebruiken?
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Enquiring about the internet connection
Kunt u me een goed restaurant in de buurt aanraden?
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Asking for restaurant recommendations
Kunt u mijn kamer alstublieft laten schoonmaken?
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Asking for the room to be cleaned
Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te hebben.
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Asking for the room to be cleaned later
Kunt u me alstublieft nog een deken/kussen/handdoek brengen?
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Asking for additional items
Kunt u dit alstublieft naar de wasserette brengen om te wassen?
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Requesting to clean a specific clothing item of yours
Ik wil graag uitchecken.
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Informing that you are leaving and would like to pay the bill
We hebben het hier erg naar onze zin gehad.
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
Complimenting the hotel while checking out

Accommodations - Complaints

Ik wil graag een andere kamer.
我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Asking for another room
De verwarming werkt niet.
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
Informing about the broken heating
De airco werkt niet.
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
Informing about the broken air conditioning
De kamer heeft veel geluidsoverlast.
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
Informing about the loud noises
De kamer ruikt vies.
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
Informing about the bad smell
Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd.
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Complaint
Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd.
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Complaint
Mijn sleutel werkt niet.
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Informing that your key does not fit
Het raam opent niet.
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Informing that the window does not open
Het raam is niet schoongemaakt.
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Informing that the room is still dirty
Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer.
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Complaint
Er is geen warm water.
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Complaint
Ik heb mijn wake-up call niet gekregen.
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Complaint
De rekening is te hoog.
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
Complaint
Mijn buurman is te luidruchtig.
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Complaint