Czech | Phrases - Travel | Accommodations

Accommodations - Finding

Kie mi povas trovi ___?
Kde můžu najít ___?
Asking for directions to accommodation
...ĉambron por lui?
... pokoj k pronájmu?
Type of accommodation
...gastejon?
... hostel?
Type of accommodation
...hotelon?
... hotel?
Type of accommodation
...liton kaj matenmanĝon?
... pokoj se snídaní?
Type of accommodation
...kampadejon?
... kemp?
Type of accommodation
Kiel estas la prezoj tie?
Jaké jsou tam ceny?
Enquiring about the prices

Accommodations - Booking

Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?
Máte nějaké volné pokoje?
Asking if the accommodation has spare rooms
Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?
Kolik stojí pokoj pro ___ lidí?
Asking for the price of a room
Mi ŝatus rezervi ___.
Chtěl(a) bych si zarezervovat ___.
Booking a specific room
... duoblan ĉambron.
... pokoj pro dva?
Room for two people
... solan ĉambron.
... pokoj pro jednoho.
Room for one person
... ĉambron por ___ personoj.
... pokoj pro ___ lidí.
Room for X people
... nefumantan ĉambron.
... nekuřácký pokoj.
Room for non-smokers
Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj s ___.
Asking for a room with additional amenities
... duobla lito.
... dvoulůžkem.
bed for two
... apartaj litoj.
... oddělenými postelemi.
single beds
... balkono.
... balkónem.
... apuda banĉambro.
... vlastní koupelnou.
Room includes a private bathroom
... vido sur oceano.
... výhledem na moře.
Room includes an ocean view
... ekstra lito.
... přistýlkou.
Asking for an additional bed in the hotel room
Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj pro __ noc(i)/týden(týdny).
Booking a room for a specified period
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?
Máte nějaké speciální pokoje pro postižené?
Asking for a special room for the handicapped
Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?
Jsem alergický na ____ [prach/chlupatá zvířata]. Máte dostupné nějaké speciální pokoje v tomto směru?
Asking for a special room due to allergies
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Můžu ten pokoj nejdříve vidět?
Asking to see the room prior to booking
Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
Je snídaně v ceně?
Asking if the price includes breakfast
Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
Jsou ručníky/ Je ložní prádlo v ceně?
Asking if the price includes towels and bed linen
Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
Jsou povolena domácí zvířata?
Asking if pets are allowed
Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
Máte k dispozici garáž/parkoviště?
Enquiring where to park your car
Ĉu vi havas monŝrankon?
Máte bezpečnostní skříňky/sejf?
Enquiring where to store your valuables

Accommodations - During your stay

Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?
Kde můžu najít pokoj číslo ___?
Asking for directions to a certain room
La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
Klíč od pokoje číslo ___, prosím!
Asking for your room key
Ĉu iu petis min?
Ptal se někdo po mě?
Enquiring whether there are any messages for you
Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
Kde se můžu přihlásit na exkurzi?
Asking where to make a reservation for an excursion
Kie mi povas fari telefonon?
Kde si můžu zavolat?
Asking where the public phone is
Kiam estas matenmanĝo servita?
Kdy se podává snídaně?
Asking at what times breakfast is served
Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
Prosím probuďte mě zítra v___.
Requesting a wake up call
Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
Můžete zavolat taxi, prosím?
Requesting a taxi
Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
Můžu tady používat internet?
Enquiring about the internet connection
Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?
Mohl byste nám doporučit dobré restaurace poblíž?
Asking for restaurant recommendations
Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
Mohli byste mi prosím uklidit pokoj?
Asking for the room to be cleaned
Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.
Teď nechci uklidit pokoj.
Asking for the room to be cleaned later
Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?
Mohli byste mi prosím přinést další deku/polštář/ručník?
Asking for additional items
Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
Můžete prosím vzít tohle do prádelny na vyprání?
Requesting to clean a specific clothing item of yours
Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
Chtěl(a) bych se odhlásit, prosím.
Informing that you are leaving and would like to pay the bill
Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
Opravdu jsme si to tady užili.
Complimenting the hotel while checking out

Accommodations - Complaints

Mi ŝatus alian ĉambron.
Chtěl(a) bych jiný pokoj.
Asking for another room
La hejtado ne funkcias.
Nefunguje topení.
Informing about the broken heating
La klimatizilo ne funkcias.
Nefunguje klimatizace.
Informing about the broken air conditioning
La ĉambro estas tre bruema.
Ten pokoj je velmi hlučný.
Informing about the loud noises
La ĉambro odoras malbonan.
Ten pokoj smrdí.
Informing about the bad smell
Mi petis nefumanton ĉambron.
Požaduji nekuřácký pokoj.
Complaint
Mi petis ĉambron kun vido.
Požaduji pokoj s výhledem.
Complaint
Mia ŝlosilo ne funkcias.
Můj klíč nefunguje
Informing that your key does not fit
La fenestro ne malfermas.
Okno se nedá otevřít.
Informing that the window does not open
La ĉambro ne estis purigita.
Pokoj ještě nebyl uklizen.
Informing that the room is still dirty
Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
V pokoji jsou myši/krysy/brouci.
Complaint
Ne estas varma akvo.
Neteče teplá voda.
Complaint
Mi ne ricevis mian telefonon.
Nezaregistroval(a) jsem telefonát na probuzení.
Complaint
La fakturo estas tro ŝargita
Ten účet je předražený.
Complaint
Mia najbaro estas tro laŭta.
Můj soused je příliš hlučný.
Complaint