Danish | Phrases - Travel | Computer

Computer - Home

نسخ
Kopi
قص
Klip
لصق
Indsæt
خط عريض
Fed
خط مائل
Kursiv
تحته خط
Understreg
خط
Skrifttype
حجم الخط
Skriftstørrelse
تصفية
Filter
تصنيف من أ-ي
Sortere A til Z
خلية
Celle
رسام الصيغة
Format Maler
ملء
Fylde
الحدود
Kanter

Computer - Office Buttons

جديد
Ny
فتح
Åben
حفظ
Gem
حفظ باسم
Gem som
طباعة
Print
تراجع
Gøre om
إعادة
Ændre
إدراج
Indsæt
حذف
Slet
إعادة تسمية
Omdøbe
استبدال
Erstatte
إغلاق
Luk
إلغاء
Annullere
صف
Række
عمود
Kolonne
استعراض قبل الطباعة
Se print
تصغير
Minimere
استعادة
Genopret

Computer - Insert

جدول
Tabel
صورة
Billede
مخطط
Skema
مربع نص
Tekst Boks
رأس وأسفل الصفحة
Sidehoved & Sidefod
شكل
Form
فاصل الصفحة
Sidebrud

Computer - Page Layout

علامة تبويب
Faneblad
الهوامش
Margener
ضبط منطقة الطباعة
Set print Område

Computer - References

إدراج حاشية
Indsæt Fodnote
ادراج حاشية
Indsæt Indeks

Computer - Review

الأخطاء الإملائية والنحوية
Stavning & Grammatik
ضبط اللغة
Indstil sprog
ترجمة
Oversæt
عدد الكلمات
Ordoptælling
البالونات
Balloner

Computer - View

المسطرة
Lineal