Arabic | Phrases - Travel | Computer

Computer - Home

Kopírovat
نسخ
Vyjmout
قص
Vložit
لصق
Tučně
خط عريض
Kurzíva
خط مائل
Podtržení
تحته خط
Písmo
خط
Velikost písma
حجم الخط
Filtr
تصفية
Seřadit od A do Z
تصنيف من أ-ي
Buňka
خلية
Kopírovat formát
رسام الصيغة
Vyplnit
ملء
Ohraničení
الحدود

Computer - Office Buttons

Nový
جديد
Otevřít
فتح
Uložit
حفظ
Uložit jako
حفظ باسم
Tisk
طباعة
Krok zpět
تراجع
Změnit
إعادة
Vložit
إدراج
Vymazat
حذف
Přejmenovat
إعادة تسمية
Nahradit
استبدال
Zavřít
إغلاق
Zrušit
إلغاء
Řada
صف
Sloupec
عمود
Náhled tisku
استعراض قبل الطباعة
Zmenšit
تصغير
Obnovit
استعادة

Computer - Insert

Tabulka
جدول
Obrázek
صورة
Graf
مخطط
Textová tabulka
مربع نص
Záhlaví a zápatí
رأس وأسفل الصفحة
Tvar
شكل
Konec stránky
فاصل الصفحة

Computer - Page Layout

Záložka
علامة تبويب
Okraje
الهوامش
Nastavit oblast tisku
ضبط منطقة الطباعة

Computer - References

Vložit poznámky pod čarou
إدراج حاشية
Vložit restřík
ادراج حاشية

Computer - Review

Pravopis
الأخطاء الإملائية والنحوية
Nastavit jazyk
ضبط اللغة
Přeložit
ترجمة
Počet slov
عدد الكلمات
Komentáře
البالونات

Computer - View

Pravítko
المسطرة