Danish | Phrases - Travel | Computer

Computer - Home

Copy
Kopi
Cut
Klip
Paste
Indsæt
Bold
Fed
Italic
Kursiv
Underline
Understreg
Font
Skrifttype
Font Size
Skriftstørrelse
Filter
Filter
Sort A to Z
Sortere A til Z
Cell
Celle
Format Painter
Format Maler
Fill
Fylde
Borders
Kanter

Computer - Office Buttons

New
Ny
Open
Åben
Save
Gem
Save as
Gem som
Print
Print
Undo
Gøre om
Redo
Ændre
Insert
Indsæt
Delete
Slet
Rename
Omdøbe
Replace
Erstatte
Close
Luk
Cancel
Annullere
Row
Række
Column
Kolonne
Print Preview
Se print
Minimize
Minimere
Restore
Genopret

Computer - Insert

Table
Tabel
Picture
Billede
Chart
Skema
Text Box
Tekst Boks
Header & Footer
Sidehoved & Sidefod
Shape
Form
Page Break
Sidebrud

Computer - Page Layout

Tab
Faneblad
Margins
Margener
Set Print Area
Set print Område

Computer - References

Insert Footnote
Indsæt Fodnote
Insert Index
Indsæt Indeks

Computer - Review

Spelling & Grammar
Stavning & Grammatik
Set language
Indstil sprog
Translate
Oversæt
Word Count
Ordoptælling
Balloons
Balloner

Computer - View

Ruler
Lineal