Finnish | Phrases - Travel | Computer

Computer - Home

Copy
Kopioi
Cut
Leikkaa
Paste
Liitä
Bold
Lihavoi
Italic
Kursivoi
Underline
Alleviivaa
Font
Fontti
Font Size
Fonttikoko
Filter
Suodata
Sort A to Z
Lajittele A:sta Z:aan
Cell
Solu
Format Painter
Muotoilusivellin
Fill
Täytä
Borders
Reunat

Computer - Office Buttons

New
Uusi
Open
Avaa
Save
Tallenna
Save as
Tallenna nimellä
Print
Tulosta
Undo
Kumoa
Redo
Tee uudestaan
Insert
Lisää
Delete
Poista
Rename
Nimeä uudelleen
Replace
Korvaa
Close
Sulje
Cancel
Peruuta
Row
Rivi
Column
Sarake
Print Preview
Tulostuksen esikatselu
Minimize
Pienennä
Restore
Palauta

Computer - Insert

Table
Taulukko
Picture
Kuva
Chart
Kaavio
Text Box
Tekstiruutu
Header & Footer
Ylä- tai alatunniste
Shape
Muoto
Page Break
Sivunvaihto

Computer - Page Layout

Tab
Sarkain
Margins
Reunukset
Set Print Area
Määritä tulostusalue

Computer - References

Insert Footnote
Lisää alaviite
Insert Index
Lisää hakemisto

Computer - Review

Spelling & Grammar
Kieliasun tarkistus
Set language
Aseta kieli
Translate
Käännä
Word Count
Sanamäärä
Balloons
Puhekuplat

Computer - View

Ruler
Viivain