Hindi | Phrases - Travel | Computer

Computer - Home

Kopiuj
Wytnij
Wklej
Pogrubienie
Kursywa
Podkreślenie
Czcionka
Rozmiar czcionki
Filtr
Sortuj od A do Z
Komórka
Malarz formatów
Wypełnienie
Obramowanie

Computer - Office Buttons

Nowy
Otwórz
Zapisz
Zapisz jako
Drukuj
Cofnij
Ponów
Wstaw
Usuń
Zmień nazwę
Zamień
Zamknij
Anuluj
Wiersz
Kolumna
Podgląd wydruku
Minimalizuj
Przywróć

Computer - Insert

Tabela
Obraz
Wykres
Pole tekstowe
Nagłówek/Stopka
Kształt
Podział strony

Computer - Page Layout

Karta
Marginesy
Ustaw obszar wydruku

Computer - References

Wstaw przypis
Wstaw indeks

Computer - Review

Pisownia i gramatyka
Ustaw język
Przetłumacz
Statystyka wyrazów
Dymki

Computer - View

Linijka