Swedish | Phrases - Travel | Computer

Computer - Home

Sao
Kopiera
Cắt
Klipp ut
Dán
Klistra in
In đậm
Fetstil
In nghiêng
Kursivstil
Gạch chân
Stryka under
Phông
Teckensnitt
Cỡ chữ
Teckenstorlek
Lọc
Filtrera
Sắp xếp A-Z
Sortera A till Ö
Ô
Cell
Chổi quét
Överför formattering
Điền
Fyll
Đường viền
Kantlinjer

Computer - Office Buttons

Tạo mới
Nytt
Mở
Öppna
Lưu
Spara
Lưu với tên file
Spara som
In ấn
Skriv ut
Hủy thao tác
Ångra
Khôi phục thao tác
Gör om
Chèn
Infoga
Xóa
Ta bort
Đổi tên
Ändra namn
Thay thế
Ersätt
Đóng
Stäng
Hủy
Avbryt
Hàng
Rad
Cột
Kolumn
Xem trước trang in
Förhandsgranska utskrift
Thu nhỏ
Minimera
Phục hồi
Återställ

Computer - Insert

Bảng
Tabell
Hình ảnh
Bild
Biểu đồ
Diagram
Hộp văn bản
Textruta
Tiêu đề đầu & cuối trang
Sidhuvud och sidfot
Hình dạng
Forma
Ngắt trang
Sidbrytning

Computer - Page Layout

Tab
Flik
Lề
Marginaler
Chọn vùng in
Ange utskriftsområde

Computer - References

Chú thích cuối trang
Infoga fotnot
Chỉ mục văn bản
Infoga index

Computer - Review

Đánh vần & Ngữ pháp
Språkkontroll
Cài đặt ngôn ngữ
Ange språk
Dịch
Översätt
Đếm số từ
Antal ord
Ô ghi chú
Pratbubblor

Computer - View

Thước kẻ
Linjal