Greek | Phrases - Travel | Dates and Time

Dates and Time - Telling the Time

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Τι ώρα είναι; (Ti óra íne?)
Asking for the time
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Έίναι ___. (Íne ___.)
Telling the time
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
...οκτώ ακριβώς. (...ohtó akrivós.)
full hour
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
...οκτώ και μισή. (...ohtó ke mísi.)
half hour after a full hour
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
...οκτώ και τέταρτο. (...ohtó ke tétarto.)
quarter hour after a full hour
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... οκτώ παρά τέταρτο. (ohtó pará tétarto.)
quarter hour to a full hour

Dates and Time - Time

什么时候?(shénme shíhòu?)
Πότε; (Póte?)
Asking for the exact time and date
现在(xiànzài)
τώρα (tóra)
At this moment
很快(hěn kuài)
σύντομα (síntoma)
In a short time period
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
αργότερα (argótera)
In an unspecified longer time period
一年前(yī nián qián)
πριν ένα χρόνο (prin éna hróno)
Time in relation to the day in question
上个月(shàng gè yuè)
τον περασμένο μήνα (ton perasméno mína)
Time in relation to the day in question
上周(shàng zhōu)
την περασμένη εβδομάδα (tin perasméni evdomáda)
Time in relation to the day in question
昨天(zuótiān)
εχθές (ehthés)
Time in relation to the day in question
今天(jīntiān)
σήμερα (símera)
Time in relation to the day in question
明天(míngtiān)
αύριο (ávrio)
Time in relation to the day in question
下周(xià zhōu)
την επόμενη εβδομάδα (tin epómeni efdomáda)
Time in relation to the day in question
明年(míngnián)
του χρόνου (tu hrónu)
Time in relation to the day in question
秒(miǎo)
δευτερόλεπτο(α) (depterólepto/a)
Time unit
分钟(fēnzhōng)
λεπτό(α) (leptó/á)
Time unit
小时(xiǎoshí)
ώρα(ες) (óra/es)
Time unit
天(tiān)
μέρα(ες) (méra/es)
Time unit
周(zhōu)
εβδομάδα(ες) (ebdomáda/es)
Time unit
月(yuè)
μήνας(ες) (mínas/es)
Time unit
年(nián)
χρόνος(νια) (hrónos/ya)
Time unit
黎明(límíng)
ανατολή ηλίου (anatolí ílyu)
Time of the day
早上(zǎoshang)
πρωί (proí)
Time of the day
中午(zhōngwǔ)
μεσημέρι (mesiméri)
Time of the day
下午(xiàwǔ)
απόγευμα (apógefma)
Time of the day
晚上(wǎnshàng)
βράδυ (vrádi)
Time of the day
黄昏(huánghūn)
ηλιοβασίλεμα (iliovasílema)
Time of the day
夜晚(yèwǎn)
νύχτα (níhta)
Time of the day
午夜(wǔyè)
μεσάνυχτα (mesánihta)
Time of the day

Dates and Time - Weekdays

周一(zhōuyī)
Δευτέρα (Deftéra)
Weekday
周二(zhōu'èr)
Τρίτη (Tríti)
Weekday
周三(zhōusān)
Τετάρτη (Tetárti)
Weekday
周四(zhōu sì)
Πέμπτη (Pémpti)
Weekday
周五(zhōu wǔ)
Παρασκευή (Paraskeví)
Weekday
周六(zhōu liù)
Σάββατο (Sábato)
Weekday
周日(zhōu rì)
Κυριακή (Kiriakí)
Weekday

Dates and Time - Seasons

春季(chūnjì)
άνοιξη (ánixi)
Season of the year
夏季(xiàjì)
καλοκαίρι (kalokéri)
Season of the year
秋季(qiūjì)
φθινόπωρο (fthinóporo)
Season of the year
冬季(dōngjì)
χειμώνας (himónas)
Season of the year