Chinese | Phrases - Travel | Dates and Time

Dates and Time - Telling the Time

Τι ώρα είναι; (Ti óra íne?)
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Asking for the time
Έίναι ___. (Íne ___.)
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Telling the time
...οκτώ ακριβώς. (...ohtó akrivós.)
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
full hour
...οκτώ και μισή. (...ohtó ke mísi.)
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
half hour after a full hour
...οκτώ και τέταρτο. (...ohtó ke tétarto.)
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
quarter hour after a full hour
... οκτώ παρά τέταρτο. (ohtó pará tétarto.)
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
quarter hour to a full hour

Dates and Time - Time

Πότε; (Póte?)
什么时候?(shénme shíhòu?)
Asking for the exact time and date
τώρα (tóra)
现在(xiànzài)
At this moment
σύντομα (síntoma)
很快(hěn kuài)
In a short time period
αργότερα (argótera)
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
In an unspecified longer time period
πριν ένα χρόνο (prin éna hróno)
一年前(yī nián qián)
Time in relation to the day in question
τον περασμένο μήνα (ton perasméno mína)
上个月(shàng gè yuè)
Time in relation to the day in question
την περασμένη εβδομάδα (tin perasméni evdomáda)
上周(shàng zhōu)
Time in relation to the day in question
εχθές (ehthés)
昨天(zuótiān)
Time in relation to the day in question
σήμερα (símera)
今天(jīntiān)
Time in relation to the day in question
αύριο (ávrio)
明天(míngtiān)
Time in relation to the day in question
την επόμενη εβδομάδα (tin epómeni efdomáda)
下周(xià zhōu)
Time in relation to the day in question
του χρόνου (tu hrónu)
明年(míngnián)
Time in relation to the day in question
δευτερόλεπτο(α) (depterólepto/a)
秒(miǎo)
Time unit
λεπτό(α) (leptó/á)
分钟(fēnzhōng)
Time unit
ώρα(ες) (óra/es)
小时(xiǎoshí)
Time unit
μέρα(ες) (méra/es)
天(tiān)
Time unit
εβδομάδα(ες) (ebdomáda/es)
周(zhōu)
Time unit
μήνας(ες) (mínas/es)
月(yuè)
Time unit
χρόνος(νια) (hrónos/ya)
年(nián)
Time unit
ανατολή ηλίου (anatolí ílyu)
黎明(límíng)
Time of the day
πρωί (proí)
早上(zǎoshang)
Time of the day
μεσημέρι (mesiméri)
中午(zhōngwǔ)
Time of the day
απόγευμα (apógefma)
下午(xiàwǔ)
Time of the day
βράδυ (vrádi)
晚上(wǎnshàng)
Time of the day
ηλιοβασίλεμα (iliovasílema)
黄昏(huánghūn)
Time of the day
νύχτα (níhta)
夜晚(yèwǎn)
Time of the day
μεσάνυχτα (mesánihta)
午夜(wǔyè)
Time of the day

Dates and Time - Weekdays

Δευτέρα (Deftéra)
周一(zhōuyī)
Weekday
Τρίτη (Tríti)
周二(zhōu'èr)
Weekday
Τετάρτη (Tetárti)
周三(zhōusān)
Weekday
Πέμπτη (Pémpti)
周四(zhōu sì)
Weekday
Παρασκευή (Paraskeví)
周五(zhōu wǔ)
Weekday
Σάββατο (Sábato)
周六(zhōu liù)
Weekday
Κυριακή (Kiriakí)
周日(zhōu rì)
Weekday

Dates and Time - Seasons

άνοιξη (ánixi)
春季(chūnjì)
Season of the year
καλοκαίρι (kalokéri)
夏季(xiàjì)
Season of the year
φθινόπωρο (fthinóporo)
秋季(qiūjì)
Season of the year
χειμώνας (himónas)
冬季(dōngjì)
Season of the year