Vietnamese | Phrases - Travel | Dates and Time

Dates and Time - Telling the Time

ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong laew?)
Bây giờ là mấy giờ?
Asking for the time
ตอนนี้___. (Torn nee____.)
Bây giờ là ___.
Telling the time
...8 โมง (...8 mong.)
... 8 giờ.
full hour
...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
half hour after a full hour
...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha laew.)
... tám giờ mười lăm (phút).
quarter hour after a full hour
...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
quarter hour to a full hour

Dates and Time - Time

เมื่อไร? (muer rai?)
Bao giờ?/Khi nào?
Asking for the exact time and date
ตอนนี้ (torn-nee)
bây giờ
At this moment
เร็วๆนี้ (rew rew nee)
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
In a short time period
ภายหลัง (pai lhung)
sau (này)
In an unspecified longer time period
หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma laew)
một năm trước/năm ngoái
Time in relation to the day in question
เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
(một) tháng trước
Time in relation to the day in question
อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
(một) tuần trước
Time in relation to the day in question
เมื่อวาน (muer-wan)
(ngày) hôm qua
Time in relation to the day in question
วันนี้ (wunnee)
(ngày) hôm nay
Time in relation to the day in question
พรุ่งนี้ (proong nee)
(ngày) mai
Time in relation to the day in question
อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
tuần sau/sang tuần
Time in relation to the day in question
ปีหน้า (pee na)
năm sau/sang năm
Time in relation to the day in question
วินาที (wi-na tee)
giây
Time unit
นาที (na tee)
phút
Time unit
ชั่วโมง (chua mong)
giờ
Time unit
วัน (wun)
ngày
Time unit
อาทิตย์ (ar-tid)
tuần
Time unit
เดือน (duen)
tháng
Time unit
ปี (pee)
năm
Time unit
รุ่งอรุณ (roong a-run)
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
Time of the day
ตอนเช้า (torn shao)
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
Time of the day
บ่าย (bai)
(buổi) trưa/ban trưa
Time of the day
ตอนบ่าย (torn bai)
(buổi) chiều/ban chiều
Time of the day
ตอนค่ำ (torn kum)
(buổi) tối/ban tối
Time of the day
พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
chập tối/chạng vạng
Time of the day
กลางคืน (klang-keun)
đêm/tối muộn
Time of the day
เที่ยงคืน (tiang keun)
nửa đêm
Time of the day

Dates and Time - Weekdays

วันจันทร์ (wun jan)
Thứ hai
Weekday
วันอังคาร (wun ung karn)
Thứ ba
Weekday
วันพุธ (wun pood)
Thứ tư
Weekday
วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
Thứ năm
Weekday
วันศุกร์ (wun sook)
Thứ sáu
Weekday
วันเสาร์ (wun sao)
Thứ bảy
Weekday
วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
Chủ nhật
Weekday

Dates and Time - Seasons

ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)
(mùa) xuân
Season of the year
ฤดูร้อน (rue doo rorn)
(mùa) hè/(mùa) hạ
Season of the year
ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
(mùa) thu
Season of the year
ฤดูหนาว (rue do nao)
(mùa) đông
Season of the year