Thai | Phrases - Travel | Eating Out

Eating Out - At the Entrance

Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Making a reservation
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Asking for a table
Acceptez-vous le paiement par carte ?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Asking if you can pay with credit card
Avez-vous un menu végétarien ?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Asking if they have vegetarian meals
Servez-vous de la nourriture casher ?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Asking if they have kosher meals
Servez-vous de la nourriture halal ?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Asking if they have halal meals
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
You would like to watch sports while or after eating

Eating Out - Ordering food

Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Asking to see the menu
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Telling the waiter you are ready to order
Que recommandez-vous ?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Asking the waiter if he/she can recommend anything on the menu
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Asking if the restaurant has a specialty
Y a-t-il une spécialité de la région ?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Asking if the restaurant has a local specialty on the menu
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Informing that you are allergic to specific ingredients
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Finding out if something contains sugar or carbohydrates as you have diabetes
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Informing the waiter that you don't eat specific groceries
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Ordering a certain dish
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Ordering appetizers
salade
สลัด (salad)
dish
soupe
ซุป (soup)
dish
viande
เนื้อ (nuer)
food
porc
หมู (mhoo)
type of meat
bœuf
เนื้อวัว (nuer wua)
type of meat
poulet
ไก่ (kai)
type of meat
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Informing the waiter how you like your meat prepared
fruits de mer
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
food
poisson
ปลา (pla)
food
pâtes
พาสต้า (pasta)
dish
sel
เกลือ (kluer)
poivre
พริกไทย (prik tai)
moutarde
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
pain
ขนมปัง (ka nom pung)
beurre
เนย (noey)
La même chose, s'il vous plaît !
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Asking for a refill
Merci, ça ira.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Asking the waiter to stop serving food / filling glass
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Asking to order dessert
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Ordering dessert
glace
ไอศกรีม (I-tim)
dessert
gâteau
ขนมเค้ก (cake)
dessert
chocolat
ช็อกโกแลต (chocolate)
dessert
cookies
คุ้กกี้ (cookie)
dessert
Bon appétit !
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Wishing an enjoyable meal

Eating Out - Ordering Beverages

Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Ordering beverages
une eau gazeuse
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
beverage
une eau plate
น้ำเปล่า (nam plao)
beverage
une bière
เบียร์ (beer)
beverage
une bouteille de vin
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
beverage
un café
กาแฟ (ka-fae)
beverage
un thé
น้ำชา (nam cha)
beverage
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Asking about alcohol content

Eating Out - Paying

Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Saying that you want to pay
Nous voulons payer séparément.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Informing the waiter that each person in the company will pay for their own food
C'est pour moi.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Informing the waiter that you pay for everyone in the company
Je vous invite à déjeuner/dîner.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Inviting the other person to a meal and paying for it
Gardez la monnaie.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Telling the waiter that he can keep the extra money you paid as his tip
Le repas était délicieux !
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Complimenting the food
Mes compliments au chef !
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Complimenting the food

Eating Out - Complaints

Mon plat est froid.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Complaining that the food is too cold
Ce n'est pas assez cuit.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Cooking time was too short
C'est trop cuit.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Cooking time was too long
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Remarking that the dish served is not the dish you ordered
Le vin est bouchonné.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Mentioning that the wine has corked (gone bad)
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Complaining about the waiting time for the ordered food
Cette boisson n'est pas fraîche.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Complaining about the warm temperature of the drink
Ma boisson a un goût bizarre.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Remarking the odd taste of your drink
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Remarking that you got a drink with ice despite ordering without
Il manque un plat.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Remarking that your order is not complete
Ce n'est pas propre.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Remarking that your plate/cutlery/glass is not clean

Eating Out - Allergies

Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Asking if a certain dish contains ingredients you are allergic to
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Asking whether the ingredients you are allergic to can be excluded when preparing the dish
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Letting people know that you are allergic and to give you your medicine in an emergency
noix/cacahuètes
ถั่ว (tua)
Food allergy
graines de sésame/graines de tournesol
เมล็ดงา (ma-led nga)
Food allergy
œuf
ไข่ไก่ (kai-gai)
Food allergy
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Food allergy
farine/blé
แป้ง (pang)
Food allergy
lait/lactose/produits laitiers
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Food allergy
gluten
กลูเตน (gluten)
Food allergy
soja
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Food allergy
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Food allergy
champignons
เห็ด (hed)
Food allergy
fruits/kiwis/noix de coco
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Food allergy
ciboulette/oignons/ail
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Food allergy
alcool
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Food allergy