Chinese | Phrases - Travel | Eating Out

Eating Out - At the Entrance

Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.)
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Making a reservation
Ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_, παρακαλώ. (Éna trapézi ya _[arithmós atómon]_, parakaló.)
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Asking for a table
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα; (Boró na pliróso me pistotikí kárta?)
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Asking if you can pay with credit card
Προσφέρετε φαγητό για χορτοφάγους; (Prosférete fagitó ya hortofágus?)
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Asking if they have vegetarian meals
Προσφέρετε φαγητό κόσερ; (Prosférete fagitó kóser?)
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Asking if they have kosher meals
Προσφέρετε φαγητό χαλάλ; (Prosférete fagitó xalál?)
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Asking if they have halal meals
Δείχνετε σπορτ; Θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ____. (Díhnete sport? Tha thélame na parakoluthísume to pehnídi ____.)
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
You would like to watch sports while or after eating

Eating Out - Ordering food

Μπορώ να δω το μενού, παρακαλώ; (Boró na do to menú parakaló?)
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Asking to see the menu
Με συγχωρείτε. Θα θέλαμε να παραγγείλουμε, παρακαλώ. (Me sighoríte. Tha thélame na paragkílume, parakaló.)
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Telling the waiter you are ready to order
Τι προτείνετε από το μενού; (Ti protínete apó to menú?)
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Asking the waiter if he/she can recommend anything on the menu
Τι είναι η σπεσιαλιτέ του εστιατορίου; (Ti íne i spesialité tu estiatoríu?)
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Asking if the restaurant has a specialty
Προσφέρετε κάποια τοπική σπεσιαλιτέ; (Prosférete kápya topikí spesialité?)
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Asking if the restaurant has a local specialty on the menu
Έχω αλεργία στο ____. Περιέχει ____; (Ého alergía sto ____. Periéhi ____?)
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Informing that you are allergic to specific ingredients
Έχω διαβήτη. Περιέχει ζάχαρη ή υδρογονάνθρακες; (Ého diavíti. Periéhi záhari í idrogonánthrakes?)
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Finding out if something contains sugar or carbohydrates as you have diabetes
Δεν τρώω ___. Υπάρχει ___ σε αυτό το πιάτο; (Den tróo ___. Ypárhi ___ se aftó to pyáto?)
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Informing the waiter that you don't eat specific groceries
Θα ήθελα να παραγγείλω _[πιάτο]_, παρακαλώ. (Tha íthela na paraggílo _[pyáto]_, parakaló.)
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Ordering a certain dish
Θα θέλαμε να παραγγείλουμε ορεκτικά, παρακαλώ. (Tha thélame na paraggílume orektiká, parakaló.)
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Ordering appetizers
σαλάτα (saláta)
沙拉(shālā)
dish
σούπα (súpa)
汤(tāng)
dish
κρέας (kréas)
肉(ròu)
food
χοιρινό (hirinó)
猪肉(zhūròu)
type of meat
βοδινό (vodinó)
牛肉(niúròu)
type of meat
κοτόπουλο (kotópulo)
鸡肉(jīròu)
type of meat
Θα ήθελα το κρέας μου κόκκινο/αιμάσσον/καλοψημένο; (Tha íthela to kréas mu kókkino/emassón/kalopsiméno?)
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Informing the waiter how you like your meat prepared
θαλασσινά (thalassiná)
海鲜(hǎixiān)
food
ψάρι (psári)
鱼(yú)
food
μακαρόνια (makarónya)
意大利面(yìdàlì miàn)
dish
αλάτι (aláti)
盐(yán)
πιπέρι (pipéri)
胡椒(hújiāo)
μουστάρδα (mustárda)
芥末(jièmò)
κέτσαπ (kétsap)
番茄酱(fānqié jiàng)
ψωμί (psomí)
面包(miànbāo)
βούτυρο (vútiro)
黄油(huángyóu)
Θα ήθελα ένα ακόμη, παρακαλώ! (Tha íthela éna akómi, parakaló!)
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Asking for a refill
Σας ευχαριστώ, αυτό είναι αρκετό. (Sas efharistó. aftó íne arketó.)
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Asking the waiter to stop serving food / filling glass
Θα θέλαμε να παραγγείλουμε επιδόρπιο, παρακαλώ. (Tha thélame na paragkílume epidórpio, parakaló.)
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Asking to order dessert
Θα ήθελα ___, παρακαλώ. (Tha íthela ___, parakaló.)
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Ordering dessert
παγωτό (pagotó)
冰淇淋(bīngqílín)
dessert
κέικ (kéik)
蛋糕(dàngāo)
dessert
σοκολάτα (sokoláta)
巧克力(qiǎokèlì)
dessert
μπισκότα (biskóta)
饼干(bǐnggān)
dessert
Καλή όρεξη (Kalí órexi!)
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Wishing an enjoyable meal

Eating Out - Ordering Beverages

Θα ήθελα ένα/μια _[ποτό]_, παρακαλώ. (Tha íthela éna/mya _[potó]_, parakaló.)
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Ordering beverages
μεταλλικό νερό (metallikó neró)
带气的水(dài qì de shuǐ)
beverage
νερό (neró)
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
beverage
μια μπίρα (mya bíra)
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
beverage
ένα μπουκάλι κρασί (éna bukáli krasí)
一瓶酒(yī píng jiǔ)
beverage
ένα καφέ (éna kafé)
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
beverage
ένα τσάι (éna tsái)
一杯茶(yībēi chá)
beverage
Δεν πίνω αλκοόλ. Έχει αλκοόλ αυτό το ποτό; (Den píno alkoól. Éhi alkoól aftó to potó?)
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Asking about alcohol content

Eating Out - Paying

Θα θέλαμε να πληρώσουμε, παρακαλώ. (Tha thélame na plirósume parakaló.)
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Saying that you want to pay
Θα θέλαμε να πληρώσουμε ξεχωριστά. (Tha thélame na plirósume xehoristá.)
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Informing the waiter that each person in the company will pay for their own food
Θα πληρώσω για όλους. (Tha pliróso ya ólus)
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Informing the waiter that you pay for everyone in the company
Σε προσκαλώ για γεύμα/δείπνο. (Se proskaló ya gévma/dípno.)
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Inviting the other person to a meal and paying for it
Κρατήστε τα ρέστα. (Kratíste ta résta.)
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Telling the waiter that he can keep the extra money you paid as his tip
Το φαγητό ήταν νόστιμο! (To fagitó ítan nóstimo!)
太美味了!(tài měiwèile!)
Complimenting the food
Δώστε συγχαρητήρια στον σεφ! (Dóste sigharitírya ston sef!)
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Complimenting the food

Eating Out - Complaints

Το φαγητό μου είναι κρύο. (To fagitó mu íne krío.)
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Complaining that the food is too cold
Αυτό δεν είναι μαγειρεμένο σωστά. (Aftó den íne magireméno sostá.)
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Cooking time was too short
Αυτό είναι παραμαγειρεμένο. (Aftó íne paramayireméno.)
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Cooking time was too long
Δεν το παράγγειλα αυτό, εγώ παράγγειλα____. (Den to parágkila aftó, egó parágkila___.)
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Remarking that the dish served is not the dish you ordered
Αυτό το κρασί είναι χαλασμένο. (Aftó to krasí íne halasméno.)
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Mentioning that the wine has corked (gone bad)
Παραγγείλαμε έχει και μισή ώρα. (Paragkílame éhi ke misí óra.)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Complaining about the waiting time for the ordered food
Αυτό το ποτό δεν είναι κρύο. (Aftó to potó den íne krío.)
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Complaining about the warm temperature of the drink
Το ποτό μου έχει παράξενη γεύση. (To potó mu éhi paráxeni géfsi.)
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Remarking the odd taste of your drink
Παράγγειλα το ποτό μου χωρίς πάγο. (Parágkila to potó mu horís págo.)
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Remarking that you got a drink with ice despite ordering without
Λείπει ένα πιάτο. (Lípi éna pyáto.)
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Remarking that your order is not complete
Αυτό δεν είναι καθαρό. (Aftó den íne katharó)
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Remarking that your plate/cutlery/glass is not clean

Eating Out - Allergies

Έχει___; (Éhi___?)
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Asking if a certain dish contains ingredients you are allergic to
Μπορείτε να ετοιμάσετε το πιάτο χωρίς ____; (Boríte na etimásete to pyáto horís ____?)
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Asking whether the ingredients you are allergic to can be excluded when preparing the dish
Έχω αλλεργίες. Αν υπάρξει αντίδραση, παρακαλώ βρείτε τα φάρμακα μου στην τσάντα/τσέπη μου! (Ého alergíes. An ipárxi antídrasi, parakaló vríte ta fármaka mu stin tsánta/tsépi mu!)
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Letting people know that you are allergic and to give you your medicine in an emergency
ξηροί καρποί/φιστίκια (xirí karpí/fistíkya)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Food allergy
σησάμι/πασατέμπο (sisámi/pasatémpo)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Food allergy
αυγό (afgó)
鸡蛋(jīdàn)
Food allergy
θαλασσινά/ψάρια/οστρακοειδή/γαρίδες (thalassiná/psárya/ostrakoidí/garídes)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Food allergy
αλεύρι/σιτάρι (alévri/sitári)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Food allergy
γάλα/λακτόζη/γαλακτοκομικά (gála/laktózi/galaktokomiká)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Food allergy
γλουτένη (gluténi)
面筋(miànjīn)
Food allergy
σόγια (sóya)
豆类(dòu lèi)
Food allergy
ψυχανθή/φασόλια/αρακάς/καλαμπόκι (psihánthi/fasólya/arakás/kalampóki)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Food allergy
μανιτάρια (manitária)
蘑菇(mógū)
Food allergy
φρούτο/ακτινίδιο/καρύδα (frúto/aktinídio/karída)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Food allergy
σχοινόπρασο/κρεμμύδια/σκόρδο (schinópraso/kremídya/skórdo)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Food allergy
αλκοόλ (alkoól)
酒精(jiǔjīng)
Food allergy