Thai | Phrases - Travel | Eating Out

Eating Out - At the Entrance

Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Making a reservation
Un tavolo per _[numero di persone]_.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Asking for a table
Accettate carte di credito?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Asking if you can pay with credit card
Avete piatti vegetariani?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Asking if they have vegetarian meals
Avete piatti kosher?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Asking if they have kosher meals
Avete piatti islamici?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Asking if they have halal meals
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
You would like to watch sports while or after eating

Eating Out - Ordering food

Mi porta il menù?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Asking to see the menu
Scusi. Vorremmo ordinare.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Telling the waiter you are ready to order
Cosa ci consiglia dal menù?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Asking the waiter if he/she can recommend anything on the menu
Avete una specialità della casa?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Asking if the restaurant has a specialty
C'è una specialità locale?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Asking if the restaurant has a local specialty on the menu
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Informing that you are allergic to specific ingredients
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Finding out if something contains sugar or carbohydrates as you have diabetes
Non mangio ____. C'è ____ qui?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Informing the waiter that you don't eat specific groceries
Io prendo _[piatto]_.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Ordering a certain dish
Vorremmo ordinare degli antipasti.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Ordering appetizers
insalata
สลัด (salad)
dish
zuppa
ซุป (soup)
dish
carne
เนื้อ (nuer)
food
maiale
หมู (mhoo)
type of meat
manzo
เนื้อวัว (nuer wua)
type of meat
pollo
ไก่ (kai)
type of meat
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Informing the waiter how you like your meat prepared
frutti di mare
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
food
pesce
ปลา (pla)
food
pasta
พาสต้า (pasta)
dish
sale
เกลือ (kluer)
pepe
พริกไทย (prik tai)
senape
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
pane
ขนมปัง (ka nom pung)
burro
เนย (noey)
Vorrei il bis!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Asking for a refill
Grazie, sono a posto.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Asking the waiter to stop serving food / filling glass
Vorremmo ordinare il dolce.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Asking to order dessert
Vorrei un ___.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Ordering dessert
gelato
ไอศกรีม (I-tim)
dessert
torta
ขนมเค้ก (cake)
dessert
cioccolato
ช็อกโกแลต (chocolate)
dessert
biscotti
คุ้กกี้ (cookie)
dessert
Buon appetito!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Wishing an enjoyable meal

Eating Out - Ordering Beverages

Prendo ___.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Ordering beverages
un'acqua frizzante
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
beverage
un'acqua naturale
น้ำเปล่า (nam plao)
beverage
una birra
เบียร์ (beer)
beverage
una bottiglia di vino
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
beverage
un caffè
กาแฟ (ka-fae)
beverage
un tè
น้ำชา (nam cha)
beverage
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Asking about alcohol content

Eating Out - Paying

Il conto, per favore.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Saying that you want to pay
Vorremo conti separati.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Informing the waiter that each person in the company will pay for their own food
Pago io per tutto.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Informing the waiter that you pay for everyone in the company
Offro io per il pranzo/la cena.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Inviting the other person to a meal and paying for it
Puoi tenere la mancia.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Telling the waiter that he can keep the extra money you paid as his tip
Il cibo era delizioso!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Complimenting the food
I miei complimenti allo chef!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Complimenting the food

Eating Out - Complaints

E' freddo.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Complaining that the food is too cold
Non è abbastanza cotto.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Cooking time was too short
E' troppo cotto.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Cooking time was too long
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Remarking that the dish served is not the dish you ordered
Il vino è andato a male.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Mentioning that the wine has corked (gone bad)
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Complaining about the waiting time for the ordered food
Questa bibita non è fredda.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Complaining about the warm temperature of the drink
Questa bibita ha un sapore strano.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Remarking the odd taste of your drink
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Remarking that you got a drink with ice despite ordering without
Manca un piatto.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Remarking that your order is not complete
E' sporco.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Remarking that your plate/cutlery/glass is not clean

Eating Out - Allergies

C'è/ci sono ____ qui?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Asking if a certain dish contains ingredients you are allergic to
Può prepararlo senza ______?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Asking whether the ingredients you are allergic to can be excluded when preparing the dish
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Letting people know that you are allergic and to give you your medicine in an emergency
noci/arachidi
ถั่ว (tua)
Food allergy
sesamo/semi di girasole
เมล็ดงา (ma-led nga)
Food allergy
uova
ไข่ไก่ (kai-gai)
Food allergy
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Food allergy
farina/frumento
แป้ง (pang)
Food allergy
latte/lattosio/latticini
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Food allergy
glutine
กลูเตน (gluten)
Food allergy
soia
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Food allergy
leguminose/fagioli/piselli/mais
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Food allergy
funghi
เห็ด (hed)
Food allergy
frutta/kiwi/cocco
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Food allergy
erba cipollina/cipolle/aglio
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Food allergy
alcol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Food allergy