English | Phrases - Travel | Eating Out

Eating Out - At the Entrance

ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Making a reservation
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
A table for _[number of people]_, please.
Asking for a table
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Do you accept credit cards?
Asking if you can pay with credit card
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Do you offer vegetarian food?
Asking if they have vegetarian meals
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Do you offer kosher food?
Asking if they have kosher meals
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Do you offer halal food?
Asking if they have halal meals
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
You would like to watch sports while or after eating

Eating Out - Ordering food

ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
May I see the menu, please?
Asking to see the menu
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Excuse me. We would like to order, please.
Telling the waiter you are ready to order
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
What can you recommend on the menu?
Asking the waiter if he/she can recommend anything on the menu
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Is there a house specialty?
Asking if the restaurant has a specialty
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Is there a local specialty?
Asking if the restaurant has a local specialty on the menu
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Informing that you are allergic to specific ingredients
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Finding out if something contains sugar or carbohydrates as you have diabetes
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Informing the waiter that you don't eat specific groceries
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
I would like to order _[dish]_, please.
Ordering a certain dish
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
We would like to order appetizers, please.
Ordering appetizers
สลัด (salad)
salad
dish
ซุป (soup)
soup
dish
เนื้อ (nuer)
meat
food
หมู (mhoo)
pork
type of meat
เนื้อวัว (nuer wua)
beef
type of meat
ไก่ (kai)
chicken
type of meat
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
I would like my meat rare/medium/well done.
Informing the waiter how you like your meat prepared
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
seafood
food
ปลา (pla)
fish
food
พาสต้า (pasta)
pasta
dish
เกลือ (kluer)
salt
พริกไทย (prik tai)
pepper
มัสตาร์ด (mustard)
mustard
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
ketchup
ขนมปัง (ka nom pung)
bread
เนย (noey)
butter
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
I would like a refill, please!
Asking for a refill
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Thank you, that's enough.
Asking the waiter to stop serving food / filling glass
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
We would like to order some dessert, please.
Asking to order dessert
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
I would like to have ___, please.
Ordering dessert
ไอศกรีม (I-tim)
ice cream
dessert
ขนมเค้ก (cake)
cake
dessert
ช็อกโกแลต (chocolate)
chocolate
dessert
คุ้กกี้ (cookie)
cookies
dessert
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Enjoy your meal!
Wishing an enjoyable meal

Eating Out - Ordering Beverages

ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
I would like to have _[beverage]_, please.
Ordering beverages
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
a sparkling water
beverage
น้ำเปล่า (nam plao)
a still water
beverage
เบียร์ (beer)
a beer
beverage
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
a bottle of wine
beverage
กาแฟ (ka-fae)
a coffee
beverage
น้ำชา (nam cha)
a tea
beverage
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Asking about alcohol content

Eating Out - Paying

เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
We would like to pay, please.
Saying that you want to pay
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
We would like to pay separately.
Informing the waiter that each person in the company will pay for their own food
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
I will pay for everything.
Informing the waiter that you pay for everyone in the company
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
I am treating you to lunch/dinner.
Inviting the other person to a meal and paying for it
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Keep the change.
Telling the waiter that he can keep the extra money you paid as his tip
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
The food was delicious!
Complimenting the food
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Give my compliments to the chef!
Complimenting the food

Eating Out - Complaints

อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
My food is cold.
Complaining that the food is too cold
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
This is not properly cooked.
Cooking time was too short
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
This is overcooked.
Cooking time was too long
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
I did not order this, I ordered ___.
Remarking that the dish served is not the dish you ordered
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
This wine has corked.
Mentioning that the wine has corked (gone bad)
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
We ordered more than thirty minutes ago.
Complaining about the waiting time for the ordered food
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
This drink is not cold.
Complaining about the warm temperature of the drink
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
My drink tastes strange.
Remarking the odd taste of your drink
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
I ordered my drink without ice.
Remarking that you got a drink with ice despite ordering without
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
There's one dish missing.
Remarking that your order is not complete
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
This is not clean.
Remarking that your plate/cutlery/glass is not clean

Eating Out - Allergies

มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Is/are there___in this?
Asking if a certain dish contains ingredients you are allergic to
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Could you please prepare the dish without ____?
Asking whether the ingredients you are allergic to can be excluded when preparing the dish
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Letting people know that you are allergic and to give you your medicine in an emergency
ถั่ว (tua)
nuts/peanuts
Food allergy
เมล็ดงา (ma-led nga)
sesame seeds/sunflower seeds
Food allergy
ไข่ไก่ (kai-gai)
egg
Food allergy
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
seafood/fish/shellfish/shrimps
Food allergy
แป้ง (pang)
flour/wheat
Food allergy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
milk/lactose/dairy
Food allergy
กลูเตน (gluten)
gluten
Food allergy
ถั่วเหลือง (tua-leung)
soy
Food allergy
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
leguminous plants/beans/peas/corn
Food allergy
เห็ด (hed)
mushrooms
Food allergy
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
fruit/kiwi/coconut
Food allergy
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
chives/onions/garlic
Food allergy
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alcohol
Food allergy