Chinese | Phrases - Travel | Flirting

Flirting - Conversation

Μπορώ να καθίσω; (Boró na kathíso?)
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Asking if you may sit down at someone's table or stand next to him/her by the bar
Μπορώ να σας κεράσω κάτι; (Boró na sas keráso káti?)
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Asking if you may treat the person to a drink
Έρχεσαι συχνά εδώ; (Érhese sihná edó?)
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Small talk
Λοιπόν, τι επαγγέλλεστε; (Lipón, ti epagéleste?)
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Small talk
Θες να χορέψεις; (Thes na horépsis?)
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Asking someone to dance with you
Θέλεις να βγούμε έξω λίγο; (Thélis na vgúme éxo lígo?)
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Asking a person if he/she wants to go outside with you
Θες να πας σε άλλο πάρτι; (Thes na pas se állo párti?)
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Asking a person to come with you to another location
Φύγαμε! (Fígame!)
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Asking a person to leave with you and go somewhere else
Το σπίτι μου ή το δικό σου; (To spíti mu i to dikó su?)
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Asking a person where you will spend the night together
Θες να παρακολουθήσουμε μια ταινία μαζί στο σπίτι μου; (Thes na parakoluthísume mya tenía mazí sto spíti mu?)
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Inviting a person to see a movie at your home
Έχεις σχέδια για απόψε; (Éhis schédia ya apópse?)
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Asking for a date indirectly
Θες να πάμε για μεσημεριανό / δείπνο μαζί μου κάποια στιγμή; (Thes na páme ya mesimeryanó / dípno mazí mu kápya stigmí?)
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Asking for a date
Θες να πας για καφέ; (Thes na pas ya kafé?)
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Asking to spend some time together to get to know each other better
Μπορώ να σε συνοδεύσω/οδηγήσω σπίτι σου; (Boró na se sinodéfso/odigíso spíti su?)
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Showing interest in not ending the night yet
Θα ήθελες να ξαναβρεθούμε; (Tha ítheles na xanavrethoúme?)
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Asking for another date
Πέρασα καταπληκτικά μαζί σου! Καλό βράδυ! (Pérasa kataplihtiká mazí su! Kaló vrádi!)
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Polite way of ending the night
Θα ήθελες να περάσεις μέσα για καφέ; (Tha ítheles na perásis mésa ya kafé?)
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Inviting a person into your home

Flirting - Complimenting

Είσαι πανέμορφος/η! (Íse panémorfos/i!)
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Complimenting someone on their looks
Έχεις πλάκα! (Éhis pláka!)
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Complimenting someone on their humour
Έχεις όμορφα μάτια! (Éhis ómorfa mátya!)
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Complimenting someone on their eyes
Είσαι καταπληκτικός/η χορευτής/τρια! (Íse kataplihtikós/i horeftís/tria!)
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Complimenting someone on their dancing skills
Είσαι όμορφος/η σε αυτό το φόρεμα / πουκάμισο! (Íse ómorfos/i se aftó to fórema/pukámiso!)
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Complimenting someone on their fashion sense/figure
Σκεφτόμουν για σένα όλη μέρα! (Skeftómun ya séna óli méra!)
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Showing that you like the person a lot
Χαρά μου να μιλήσω μαζί σου! (Hará mu na milíso mazí su!)
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Complimenting at the end of a conversation

Flirting - Saying No

Δεν ενδιαφέρομαι. (Den endiaférome.)
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Polite way of declining
Άφησε με ήσυχο/η. (Áfise me ísiho/i.)
别烦我。(bié fán wǒ.)
Straightforward way of declining
Ουστ από εδώ! (Ust apodó!)
滚!(gǔn!)
Rude way of declining
Μην μ 'αγγίζεις! (Min magkízis!)
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Saying no when the other person is making physical advancements
Πάρε τα χέρια σου από πάνω μου! (Páre ta hérya su apó páno mu!)
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Saying no when the other person is touching you with his/her hands