Chinese | Phrases - Travel | Flirting

Flirting - Conversation

Anh/Em ngồi/đứng cùng em/anh được không?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Asking if you may sit down at someone's table or stand next to him/her by the bar
Cho anh/em mời em/anh một ly nhé?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Asking if you may treat the person to a drink
Em/Anh có hay đến đây không?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Small talk
Anh/Em làm nghề gì?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Small talk
Anh/Em có muốn nhảy cùng em/anh không?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Asking someone to dance with you
Chúng ta ra ngoài cho thoáng đi?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Asking a person if he/she wants to go outside with you
Em/Anh có muốn đi chỗ khác không?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Asking a person to come with you to another location
Chúng ta đi đi!
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Asking a person to leave with you and go somewhere else
Mình về chỗ anh/em hay chỗ em/anh?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Asking a person where you will spend the night together
Em/Anh có muốn về nhà anh/em xem phim không?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Inviting a person to see a movie at your home
Tối nay em/anh đã có kế hoạch gì chưa?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Asking for a date indirectly
Khi nào chúng mình cùng đi ăn trưa/ăn tối nhé?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Asking for a date
Anh/Em có muốn đi uống một ly cà phê không?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Asking to spend some time together to get to know each other better
Để anh/em đưa em/anh về nhé?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Showing interest in not ending the night yet
Khi nào chúng mình lại đi chơi tiếp nhé?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Asking for another date
Cảm ơn anh/em vì một buổi tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Polite way of ending the night
Anh/Em có muốn vào nhà uống một ly cà phê không?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Inviting a person into your home

Flirting - Complimenting

Anh thật đẹp trai!/Em thật (xinh) đẹp!
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Complimenting someone on their looks
Anh/Em thật hài hước!
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Complimenting someone on their humour
Anh/Em có đôi mắt thật đẹp!
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Complimenting someone on their eyes
Anh/Em nhảy đẹp quá!
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Complimenting someone on their dancing skills
Anh/Em mặc cái áo/váy này rất đẹp!
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Complimenting someone on their fashion sense/figure
Cả ngày hôm nay anh/em chỉ nghĩ đến em/anh!
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Showing that you like the person a lot
Nói chuyện với anh/em rất vui!
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Complimenting at the end of a conversation

Flirting - Saying No

Tôi không có hứng thú.
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Polite way of declining
Để tôi yên.
别烦我。(bié fán wǒ.)
Straightforward way of declining
Đi đi!/Biến đi!
滚!(gǔn!)
Rude way of declining
Đừng đụng vào tôi!
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Saying no when the other person is making physical advancements
Bỏ tay ra khỏi người tôi!
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Saying no when the other person is touching you with his/her hands