Thai | Phrases - Travel | General

General - Essentials

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Asking for help
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Asking if a person speaks English
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Asking if a person speaks a certain language
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Clarifying that you don't speak a certain language
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Explaining that you don't understand

General - Conversation

您好!(nín hǎo!)
สวัสดี! (Sawad-dee!)
Standard greeting
你好!(nǐ hǎo!)
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Informal greeting
早上好!(zǎoshang hǎo!)
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Greeting used in the morning
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Greeting used in the evening
晚安!(wǎn'ān!)
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Greeting used when leaving in the evening/night or before going to bed
您好吗?(nín hǎo ma?)
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Polite small talk enquiring about the other person's well-being
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Polite reply to 'How are you?'
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Asking the other person's name
我叫___。(wǒ jiào ___.)
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Telling someone your name
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Asking about someone's origin
我来自___。(wǒ láizì ___.)
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Answering about your origin
您多大了?(nín duōdàle?)
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Asking about someone's age
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Answering about your age
是(shì)
ใช่ (Chai)
Positive reply
不是(bùshì)
ไม่ (Mai)
Negative reply
请(qǐng)
กรุณา (Ka ru na)
Filler word to add polite touch
给你!(gěi nǐ!)
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Used when giving something to someone
谢谢。(xièxiè.)
ขอบคุณ (Khob khun)
Thanking someone
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Thanking someone very warmly
不客气。(bù kèqì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Politely replying to a 'thank you'
对不起。(duìbùqǐ.)
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Apologizing for something
打扰了。(dǎrǎole.)
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Getting the attention of someone
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Replying to an apology if you accept it
没关系。(méiguānxì.)
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Replying to an apology if you accept it
当心!(dāngxīn!)
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Making someone aware of a danger
我饿了。(wǒ è le.)
ฉันหิว (Chan hiw.)
Used when feeling hungry
我渴了。(wǒ kě le.)
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Used when feeling thirsty
我累了。(wǒ lèi le.)
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Used when feeling tired
我病了。(wǒ bìng le.)
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Used when feeling sick
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
You don't know the answer to a question
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
Polite good-bye phrase after first meeting
再见!(zàijiàn!)
ลาก่อน! (La korn! )
Saying farewell

General - Complaints

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Polite way of starting your complaint
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Finding out who is responsible
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
Strongly expressing your dissatisfaction
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Asking for a refund
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Complaining about long waiting times

General - Swearing

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Rude way of showing displeasure with your food
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Rude way of showing displeasure with a drink
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Rude way of showing displeasure with an establishment
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Rude way of showing displeasure with a car
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Rude way of showing displeasure with the service
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Rudely complaining about a high price
扯淡!(chědàn!)
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Rude way of showing disbelief in something someone said
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Insulting a person by criticizing his/her intelligence
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Insulting a person by criticizing his/her knowledge
滚开!(gǔn kāi!)
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Rudely telling a person to leave immediately
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
Asking a person to fight outside of an establishment