Greek | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Έχω χαθεί. (Ého hathí.)
Not knowing where you are
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?)
Asking for a specific location on a map
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___;)
Asking for a specific facility
…浴室?(…yùshì?)
... ένα μπάνιο; (...éna bányo?)
facility
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... μια τράπεζα / ένα γραφείο συναλλάγματος; (... mya trápeza / éna grafío sinalágmatos?)
facility
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... ένα ξενοδοχείο; (... éna xenodohío?)
facility
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... ένα βενζινάδικο; (... éna venzinádiko?)
facility
…医院?(…yīyuàn?)
... ένα νοσοκομείο; (... éna nosokomío?)
facility
…药店?(…yàodiàn?)
... ένα φαρμακείο; (... éna farmakío?)
facility
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... ένα πολυκατάστημα; (... éna polikatástima?)
facility
…超市?(…chāoshì?)
... μια υπεραγορά; (... mya iperagorá?)
facility
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)
facility
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)
facility
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... ένα γραφείο τουριστικών πληροφοριών; (... éna grafío turistikón pliroforión?)
facility
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... μιαν αυτόματη ταμειακή μηχανή; (... mian aftómati tamiakí mihaní?)
facility
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Πώς μπορώ να βρω ___; (Pos boró na vro ___?)
Asking for directions to a specific place
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... το κέντρο της πόλης; (to kéntro tis pólis?)
specific place
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... ο σταθμός του τρένου; (o stathmós tu trénu?)
specific place
…机场?(…jīchǎng?)
... το αεροδρόμιο; (... to aerodrómio?)
specific place
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... το αστυνομικό τμήμα; (... to astinomikó tmíma?)
specific place
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... η πρεσβεία της [χώρα]; (... i bresvía tis [hóra]?)
the embassy of a specific country
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Μπορείτε να μου συστήσετε κανένα καλό ___; (Boríte na mu sistísete kanéna kaló ___?)
Asking for recommendations of a specific place
…酒吧?(…jiǔbā?)
... μπαρ; (... bar?)
place
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... καφέ; (... kafé?)
place
…饭店?(…fàndiàn?)
... εστιατόρια; (... estiatória?)
place
…夜店?(…yèdiàn?)
... νυχτερινά κέντρα; (... nihteriná kéntra?)
place
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... ξενοδοχεία; (... xenodohía?)
place
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... τα τουριστικά αξιοθέατα; (... ta turistiká axiothéata?)
place
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... ιστορικές τοποθεσίες; (... istorikés topothesíes?)
place
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... μουσεία; (... musía?)
place

Getting Around - Directions

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Στρίψτε αριστερά. (Strípste aristerá.)
Giving directions
右转。(yòu zhuǎn.)
Στρίψτε δεξιά. (Strípste dexiá.)
Giving directions
直走。(zhí zǒu.)
Πηγαίνετε ευθεία. (Pigénete efthía.)
Giving directions
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Πηγαίνετε πίσω. (Pigénete píso.)
Giving directions
停。(tíng.)
Σταματήστε. (Stamatíste.)
Giving directions
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Πηγαίνετε προς την ___. (Pigénete pros tin ___.)
Giving directions
走过 ___。(zǒuguò___.)
Περνάτε το___. (Pernáte to___.)
Giving directions
看着 ___。(kànzhe ___.)
Προσέξτε για την ___. (Proséxte ya tin ___.)
Giving directions
下坡(xià pō)
κατηφορικός (katiforikós)
Giving directions
上坡(shàng pō)
ανηφορικός (aniforikós)
Giving directions
十字路口(shízìlù kǒu)
σταυροδρόμι (stavrodrómi)
Common reference point when giving directions
交通灯(jiāotōng dēng)
φώτα τροχαίας (fóta trohéas)
Common reference point when giving directions
公园(gōngyuán)
πάρκο (párko)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Πού μπορώ να αγοράσω ένα εισιτήριο λεωφορείου / τρένου; (Pu boró na agoráso éna isitírio leoforíu / trénu?)
Asking for a ticket office
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Θα ήθελα να αγοράσω ένα ___ για _[τοποθεσία]_, παρακαλώ. (Tha íthela na agoráso éna ___ ya _[topothesía]_, parakaló.)
Buying a ticket to a specific location
…单程票…(…dān chéng piào…)
... απλό εισιτήριo... (... apló isitírio...)
one-way ticket
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... εισιτήριο με επιστροφή ... (... isitírio me epistrofí ...)
two-way ticket
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης... (... isitírio prótis táxis/défteris táxis...)
ticket for the first class/second class
…天票…(…tiān piào…)
... ημερήσιο εισιτήριο ... (... imerísyo isitírio ...)
a ticket you can use the entire day
…周票…(…zhōu piào…)
... εβδομαδιαία κάρτα ... (... evdomadiéa kárta ...)
a ticket you can use for a whole week
…月票…(…yuèpiào…)
... μηνιαία κάρτα ... (... miniéa kárta ...)
a ticket you can use for one month
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Πόσα είναι το εισιτήριο για __ [προορισμός] __; (Pósa íne to isitírio ya __ [proorismós] __;)
Enquiring about the ticket price to a certain location
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Θα ήθελα να κρατήσω μια θέση (δίπλα στο παράθυρο). (Tha íthela na kratíso mya thési (dípla sto paráthiro).)
Reserving a specific seat
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Κάνει αυτό το λεωφορείο στάση σε __[προορισμός]__; (Káni aftó to leoforío stási se __[proorismós]__?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Πόση ώρα για να φθάσουμε στο __[προορισμός]__; (Pósi óra ya na fthásume sto __[proorismós]__? )
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Πότε φεύγει το λεωφορείο/τρένο για __[προορισμός]__; (Póte févgi to leoforío/tréno ya __[proorismós]__?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Είναι κρατημένη αυτή η θέση; (Íne kratiméni aftí i thési?)
Enquiring whether the seat is still free
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Αυτή είναι η θέση μου. (Aftí íne i thési mu.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

营业中(yíngyè zhōng)
ανοιχτό (anihtó)
A store is open
关门(guānmén)
κλειστό (klistó)
A store is closed
入口处(rùkǒu chù)
είσοδος (ísodos)
Sign to enter
出口(chūkǒu)
έξοδος (éxodos)
Sign to leave
推(tuī)
σπρώξτε (spróxte)
拉(lā)
τραβήξτε (travíxte)
男士(nánshì)
άνδρες (ándres)
Bathroom for men
女士(nǚshì)
γυναίκες (ginékes)
Bathroom for women
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
γεμάτο/κατειλημμένο (gemáto/katiliméno)
Hotel is full/bathroom is occupied
空闲(kòng xián)
άδειο/ελεύθερο (ádyo/eléfthero)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Γνωρίζετε τον αριθμό για να καλέσει κάποιος ταξί; (Gnorízete ton arithmó ya na kalési kápyos taxí?)
Asking for the telephone number of the taxi company
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Πρέπει να πάω στο __ [προορισμός] __. (Prépi na páo sto __ [proorismós] __.)
Telling the taxi driver where you want to go
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Πόσα για να με πάρετε στο __ [προορισμός] __; (Pósa ya na me párete sto __ [proorismós] __.)
Enquiring the taxi fare to a certain location
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Μπορείτε να περιμένετε εδώ για μια στιγμή; (Boríte na periménete edó ya mya stigmi?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Ακολουθήστε αυτό το αυτοκίνητο! (Akoluthíste aftó to aftokínito!)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Πού μπορώ να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο; (Pu boró na nikiáso éna aftokínito?)
Asking where you can rent a car
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Θα ήθελα να νοικιάσω ένα μικρό αυτοκίνητο / μεγάλο αυτοκίνητο / βαν. (Tha íthela na nikiáso éna mikró aftokínito / megálo aftokínito / van.)
Specifying what kind of car you want to rent
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... για μία ημέρα / μία εβδομάδα. (ya mya iméra / mya evdomáda.)
Specifying for how long you want to rent it
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Θέλω πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. (Thélo plíri asfalistikí kálipsi.)
Getting the maximum insurance possible
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Δεν χρειάζομαι ασφάλιση. (Den hriázome asfálisi.)
Getting no insurance at all
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Πρέπει να φέρω το αυτοκίνητο πίσω με γεμάτο ντεπόζιτο; (Prépi na féro to aftokínito píso me gemáto ntepózito?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Πού είναι το κοντινότερο βενζινάδικο; (Pu íne to kontinótero venzinádiko?)
Asking where you can find the nearest gas station
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Θα ήθελα να περιλάβω ένα δεύτερο οδηγό. (Tha íthela na perilávo éna déftero odigó.)
Asking to include another driver to the rental agreement
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στις πόλεις / στους αυτοκινητόδρομους; (Pyo íne to ório tahítitas stis pólis / stus aftokinitódrumus?)
Enquiring about the speed limits in the region
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Το ντεπόζιτο δεν είναι γεμάτο. (To depózito den íne gemáto.)
Complaining that the car is not filled up 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Η μηχανή κάνει ένα παράξενο θόρυβο. (I mihaní káni éna paráxeno thórivo.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
车坏了。(chē huàile.)
Το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη. (To aftokínito éhi ipostí vlávi.)
Complaining that the car is damaged