Esperanto | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

Ztratil(a) jsem se.
Mi perdiĝis.
Not knowing where you are
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Asking for a specific location on a map
Kde můžu najít___?
Kie mi povas trovi ___?
Asking for a specific facility
... záchod?
... la banĉambron?
facility
... banku/směnárnu?
... bankon/ŝanĝoficejon?
facility
... hotel?
... hotelon?
facility
... čerpací stanici?
... benzinstacion?
facility
... nemocnici?
... malsanulejon?
facility
... lékárnu?
... apotekon?
facility
... obchodní dům?
... magazenon?
facility
... supermarket?
... supermarkton?
facility
... autobusovou zastávku?
... bushaltejon?
facility
... zastávku metra?
... metroohaltejon?
facility
... turistické informace?
... turistoficejon?
facility
... bankomat?
... monaŭtomaton?
facility
Jak se dostanu ___?
Kiel mi iras al___?
Asking for directions to a specific place
... do centra?
... la urbocentron?
specific place
... na vlakové nádraží?
... la stacidomon?
specific place
... na letiště?
... la aerhavenon?
specific place
... na policejní stanici?
... la policejon?
specific place
... na ambasádu [země]?
... la ambasadon de [lando]?
the embassy of a specific country
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Asking for recommendations of a specific place
... bary?
... trinkejojn?
place
... kavárny?
... kafejojn?
place
... restaurace?
... restoraciojn?
place
... noční kluby?
... noktoklubojn?
place
... hotely?
... hotelojn?
place
... turistické atrakce?
... turismajn allogojn?
place
... historické památky?
... historiajn lokojn?
place
... muzea?
... muzeojn?
place

Getting Around - Directions

Zahni doleva.
Turnu maldekstre.
Giving directions
Zahni doprava.
Turnu dekstre.
Giving directions
Jdi rovně.
Iru rekte.
Giving directions
Jdi zpátky.
Reiru.
Giving directions
Zastav.
Haltu.
Giving directions
Jdi směrem ___.
Iru al la___.
Giving directions
Jdi kolem ___.
Iru post la____.
Giving directions
Vyhlížej ___.
Serku la___.
Giving directions
dolů z kopce
montsuben
Giving directions
nahoru do kopce
supren
Giving directions
křižovatka
vojkruciĝo
Common reference point when giving directions
semafor
trafiklumo
Common reference point when giving directions
park
parko
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Asking for a ticket office
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Buying a ticket to a specific location
... jednosměrnou jízdenku ...
... solan bileton ...
one-way ticket
... zpáteční jízdenku ...
... revenan bileton ...
two-way ticket
... jízdenku do první/druhé třídy ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
ticket for the first class/second class
... jízdenku na den ...
... tagbileton ...
a ticket you can use the entire day
... jízdenku na týden ...
... semajnobileton ...
a ticket you can use for a whole week
... měsíční jízdenku ...
... monatbileton ...
a ticket you can use for one month
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Enquiring about the ticket price to a certain location
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Reserving a specific seat
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Asking if the bus or train goes to a certain location
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Asking when a certain bus/train leaves the station
Je toto místo volné?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Enquiring whether the seat is still free
Tohle je moje místo.
Tio estas mia sidloko.
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

otevřeno
malferma
A store is open
zavřeno
ferma
A store is closed
vchod
eniro
Sign to enter
východ
eliro
Sign to leave
tam
puŝu
sem
eltiru
muži
viroj
Bathroom for men
ženy
virinoj
Bathroom for women
obsazeno
Okupata
Hotel is full/bathroom is occupied
volno
neokupata
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

Víte číslo na taxi?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Asking for the telephone number of the taxi company
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Telling the taxi driver where you want to go
Kolik to stojí do __[místo]__?
Kiom por iri al __[loko]__?
Enquiring the taxi fare to a certain location
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
Sledujte to auto!
Sekvu tiun aŭton!
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

Kde je půjčovna aut?
Kie mi povas lui aŭton?
Asking where you can rent a car
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Specifying what kind of car you want to rent
... na jeden den/jeden týden.
...por unu tago/semajno.
Specifying for how long you want to rent it
Chci plné pojistné krytí.
Mi volas plenan asekuron.
Getting the maximum insurance possible
Nepotřebuji pojištění.
Mi ne bezonas asekuron.
Getting no insurance at all
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Asking where you can find the nearest gas station
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Asking to include another driver to the rental agreement
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Enquiring about the speed limits in the region
Nádrž není plná.
La benzinujo ne estas plena.
Complaining that the car is not filled up 100%
Motor dělá divné zvuky.
La motoro faras strangan bruon.
Complaining that there is a problem with the engine of the car
Auto je poničené.
La aŭto estas difektita.
Complaining that the car is damaged