Thai | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

Ztratil(a) jsem se.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Not knowing where you are
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Asking for a specific location on a map
Kde můžu najít___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Asking for a specific facility
... záchod?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facility
... banku/směnárnu?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facility
... hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facility
... čerpací stanici?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facility
... nemocnici?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facility
... lékárnu?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facility
... obchodní dům?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facility
... supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facility
... autobusovou zastávku?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facility
... zastávku metra?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facility
... turistické informace?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facility
... bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facility
Jak se dostanu ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Asking for directions to a specific place
... do centra?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specific place
... na vlakové nádraží?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specific place
... na letiště?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specific place
... na policejní stanici?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specific place
... na ambasádu [země]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
the embassy of a specific country
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Asking for recommendations of a specific place
... bary?
...บาร์? (...bar?)
place
... kavárny?
...คาเฟ่? (...cafe?)
place
... restaurace?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
place
... noční kluby?
...ผับ? (...pub?)
place
... hotely?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
place
... turistické atrakce?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
place
... historické památky?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
place
... muzea?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
place

Getting Around - Directions

Zahni doleva.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Giving directions
Zahni doprava.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Giving directions
Jdi rovně.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Giving directions
Jdi zpátky.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Giving directions
Zastav.
หยุด (yhood)
Giving directions
Jdi směrem ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Giving directions
Jdi kolem ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Giving directions
Vyhlížej ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Giving directions
dolů z kopce
ลงเขา (long kao)
Giving directions
nahoru do kopce
ขึ้นเขา (kuen kao)
Giving directions
křižovatka
สี่แยก (see yak)
Common reference point when giving directions
semafor
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Common reference point when giving directions
park
จอดรถ (jord-rod)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Asking for a ticket office
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Buying a ticket to a specific location
... jednosměrnou jízdenku ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
one-way ticket
... zpáteční jízdenku ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
two-way ticket
... jízdenku do první/druhé třídy ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket for the first class/second class
... jízdenku na den ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
a ticket you can use the entire day
... jízdenku na týden ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
a ticket you can use for a whole week
... měsíční jízdenku ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
a ticket you can use for one month
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Enquiring about the ticket price to a certain location
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reserving a specific seat
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
Je toto místo volné?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Enquiring whether the seat is still free
Tohle je moje místo.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

otevřeno
เปิด (perd)
A store is open
zavřeno
ปิด (pid)
A store is closed
vchod
ทางเข้า (tang kao)
Sign to enter
východ
ทางออก (tang-ork)
Sign to leave
tam
ผลัก (pluk)
sem
ดึง (deung)
muži
ผู้ชาย (pu-chy)
Bathroom for men
ženy
ผู้หญิง (pu-ying)
Bathroom for women
obsazeno
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is full/bathroom is occupied
volno
ว่าง (wang)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

Víte číslo na taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Asking for the telephone number of the taxi company
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Telling the taxi driver where you want to go
Kolik to stojí do __[místo]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Enquiring the taxi fare to a certain location
Můžete tady na mě chvilku počkat?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
Sledujte to auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

Kde je půjčovna aut?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Asking where you can rent a car
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specifying what kind of car you want to rent
... na jeden den/jeden týden.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specifying for how long you want to rent it
Chci plné pojistné krytí.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Getting the maximum insurance possible
Nepotřebuji pojištění.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Getting no insurance at all
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
Kde je nejbližší čerpací stanice?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Asking where you can find the nearest gas station
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Asking to include another driver to the rental agreement
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Enquiring about the speed limits in the region
Nádrž není plná.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Complaining that the car is not filled up 100%
Motor dělá divné zvuky.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
Auto je poničené.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Complaining that the car is damaged