Thai | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

Eltévedtem.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Not knowing where you are
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Asking for a specific location on a map
Hol találom/találok ____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Asking for a specific facility
...mosdó?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facility
...bank/pénzváltó?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facility
...egy hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facility
...benzinkút?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facility
....a kórház?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facility
....egy gyógyszertár?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facility
...áruház?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facility
....szupermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facility
...buszmegálló?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facility
....metrómegálló?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facility
....turista információs központ?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facility
...ATM/pénzautomata?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facility
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Asking for directions to a specific place
...belváros?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specific place
....vonatpályaudvar?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specific place
....reptér?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specific place
....rendőrség?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specific place
..._[ország]_ követsége?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
the embassy of a specific country
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Asking for recommendations of a specific place
...bár?
...บาร์? (...bar?)
place
...kávézó?
...คาเฟ่? (...cafe?)
place
...étterem?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
place
...szórakozóhely?
...ผับ? (...pub?)
place
...hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
place
...turista látványosság?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
place
...történelmi látnivalók?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
place
...múzeum?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
place

Getting Around - Directions

Fordulj(on) balra.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Giving directions
Fordulj(on) jobbra.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Giving directions
Menj(en) egyenesen.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Giving directions
Menj(en) vissza.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Giving directions
Állj(on) meg.
หยุด (yhood)
Giving directions
Menj(en) a _______ irányába.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Giving directions
Menj(en) el a _____ mellett.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Giving directions
Keresse a _______.
ระวัง___ (rawang____.)
Giving directions
lejtő
ลงเขา (long kao)
Giving directions
emelkedő
ขึ้นเขา (kuen kao)
Giving directions
kereszteződés
สี่แยก (see yak)
Common reference point when giving directions
közlekedési lámpa
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Common reference point when giving directions
park
จอดรถ (jord-rod)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Asking for a ticket office
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Buying a ticket to a specific location
...vonlajegy / jegy...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
one-way ticket
...oda-vissza jegy....
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
two-way ticket
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket for the first class/second class
...napi jegy...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
a ticket you can use the entire day
...hetijegy...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
a ticket you can use for a whole week
...havi bérlet...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
a ticket you can use for one month
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Enquiring about the ticket price to a certain location
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reserving a specific seat
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
Foglalt ez a hely?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Enquiring whether the seat is still free
Ez az én helyem.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

Nyitva
เปิด (perd)
A store is open
Zárva
ปิด (pid)
A store is closed
Bejárat
ทางเข้า (tang kao)
Sign to enter
Kijárat
ทางออก (tang-ork)
Sign to leave
Tolni
ผลัก (pluk)
Húzni
ดึง (deung)
Férfi
ผู้ชาย (pu-chy)
Bathroom for men
Női
ผู้หญิง (pu-ying)
Bathroom for women
Foglalt
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is full/bathroom is occupied
Szabad
ว่าง (wang)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Asking for the telephone number of the taxi company
A __[hely]__ kell mennm.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Telling the taxi driver where you want to go
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Enquiring the taxi fare to a certain location
Tudna várni itt egy percet?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
Kövesse azt a kocsit!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

Hol van egy autóbérlő?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Asking where you can rent a car
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specifying what kind of car you want to rent
....egy napra / hétre
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specifying for how long you want to rent it
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Getting the maximum insurance possible
Nem kérek biztosítást.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Getting no insurance at all
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
Hol van a legközelebbi benzinkút?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Asking where you can find the nearest gas station
Szeretnék egy második sofőrt is.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Asking to include another driver to the rental agreement
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Enquiring about the speed limits in the region
A tank nincs tele.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Complaining that the car is not filled up 100%
A motor fura hangokat ad ki.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
Az autó tönkre van menve.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Complaining that the car is damaged