Dutch | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ik ben de weg kwijt.
Not knowing where you are
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Asking for a specific location on a map
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Waar kan ik ___ vinden?
Asking for a specific facility
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... een toilet?
facility
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... een bank/een wisselkantoor?
facility
...โรงแรม? (rong ram?)
... een hotel?
facility
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... een tankstation?
facility
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... een ziekenhuis?
facility
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... een apotheek?
facility
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... een warenhuis?
facility
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... een supermarkt?
facility
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... de bushalte?
facility
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... de halte voor de ondergrondse?
facility
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... een bezoekersinformatie/VVV?
facility
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... een geldautomaat?
facility
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Hoe kom ik bij ___?
Asking for directions to a specific place
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... het centrum?
specific place
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... het (trein)station?
specific place
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... het vliegveld?
specific place
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... het politiebureau?
specific place
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... de ambassade van [land]?
the embassy of a specific country
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Asking for recommendations of a specific place
...บาร์? (...bar?)
... barren?
place
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafés?
place
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
place
...ผับ? (...pub?)
... nachtclubs?
place
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
place
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... toeristenattracties?
place
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historische bezienswaardigheden?
place
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
place

Getting Around - Directions

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Sla linksaf.
Giving directions
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Sla rechtsaf.
Giving directions
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ga rechtdoor.
Giving directions
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ga terug.
Giving directions
หยุด (yhood)
Stop.
Giving directions
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ga richting ___.
Giving directions
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ga voorbij de ___.
Giving directions
ระวัง___ (rawang____.)
Zoek de ___.
Giving directions
ลงเขา (long kao)
naar beneden
Giving directions
ขึ้นเขา (kuen kao)
omhoog
Giving directions
สี่แยก (see yak)
kruising
Common reference point when giving directions
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
stoplichten
Common reference point when giving directions
จอดรถ (jord-rod)
park
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Asking for a ticket office
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Buying a ticket to a specific location
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... enkeltje ...
one-way ticket
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... retourtje ...
two-way ticket
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
ticket for the first class/second class
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... dagkaart ...
a ticket you can use the entire day
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekkaart ...
a ticket you can use for a whole week
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... maandkaart ...
a ticket you can use for one month
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Enquiring about the ticket price to a certain location
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Reserving a specific seat
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Asking if the bus or train goes to a certain location
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Asking when a certain bus/train leaves the station
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is deze plek bezet?
Enquiring whether the seat is still free
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Dat is mijn stoel.
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

เปิด (perd)
open
A store is open
ปิด (pid)
gesloten
A store is closed
ทางเข้า (tang kao)
toegang
Sign to enter
ทางออก (tang-ork)
uitgang
Sign to leave
ผลัก (pluk)
duwen
ดึง (deung)
trekken
ผู้ชาย (pu-chy)
mannen
Bathroom for men
ผู้หญิง (pu-ying)
vrouwen
Bathroom for women
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
bezet
Hotel is full/bathroom is occupied
ว่าง (wang)
vrij
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Asking for the telephone number of the taxi company
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Ik moet naar __[locatie]__.
Telling the taxi driver where you want to go
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Enquiring the taxi fare to a certain location
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Kunt u hier even wachten?
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Volg die auto!
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Waar is de autoverhuur?
Asking where you can rent a car
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Specifying what kind of car you want to rent
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... voor één dag/een week.
Specifying for how long you want to rent it
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Getting the maximum insurance possible
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ik heb geen verzekering nodig.
Getting no insurance at all
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Asking where you can find the nearest gas station
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Asking to include another driver to the rental agreement
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Enquiring about the speed limits in the region
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
De tank is niet vol.
Complaining that the car is not filled up 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
De motor maakt een gek geluid.
Complaining that there is a problem with the engine of the car
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
De auto is beschadigd.
Complaining that the car is damaged