Thai | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

Kayboldum.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Not knowing where you are
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Asking for a specific location on a map
__ı nerede bulurum?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Asking for a specific facility
... bir banyo?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facility
... bir banka/döviz bürosu?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facility
... bir otel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facility
... bir benzin istasyonu?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facility
... bir hastane?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facility
... bir eczane?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facility
... bir büyük mağaza?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facility
... bir süpermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facility
... otobüs durağı?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facility
... bir metro istasyonu?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facility
... bir turist bilgi ofisi?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facility
.. bir ATM/para çekme makinası?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facility
__ye nasıl varırım?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Asking for directions to a specific place
... eski kasaba merkezi?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specific place
... tren istasyonu?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specific place
... havaalanı?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specific place
... polis merkezi?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specific place
... [ülke]'nin konsolosluğu?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
the embassy of a specific country
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Asking for recommendations of a specific place
... barlar?
...บาร์? (...bar?)
place
... kafeler?
...คาเฟ่? (...cafe?)
place
... restoranlar?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
place
... gece kulüpleri?
...ผับ? (...pub?)
place
... oteller?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
place
... turistik atraksiyonlar?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
place
... tarihi alanlar?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
place
... müzeler?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
place

Getting Around - Directions

Sola dön.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Giving directions
Sağa dön.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Giving directions
Düz git.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Giving directions
Geri git.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Giving directions
Dur.
หยุด (yhood)
Giving directions
__'e doğru git.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Giving directions
__'ı geç.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Giving directions
__'i bekle.
ระวัง___ (rawang____.)
Giving directions
yokuş aşağı
ลงเขา (long kao)
Giving directions
yokuş yukarı
ขึ้นเขา (kuen kao)
Giving directions
kavşak
สี่แยก (see yak)
Common reference point when giving directions
trfik ışıkları
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Common reference point when giving directions
park
จอดรถ (jord-rod)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Asking for a ticket office
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Buying a ticket to a specific location
... tek bilet ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
one-way ticket
dönüş bileti
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
two-way ticket
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket for the first class/second class
... günlük ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
a ticket you can use the entire day
... haftalık ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
a ticket you can use for a whole week
... aylık ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
a ticket you can use for one month
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Enquiring about the ticket price to a certain location
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reserving a specific seat
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
Bu koltuk ayırtıldı mı?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Enquiring whether the seat is still free
Bu benim koltuğum
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

açık
เปิด (perd)
A store is open
kapalı
ปิด (pid)
A store is closed
giriş
ทางเข้า (tang kao)
Sign to enter
çıkış
ทางออก (tang-ork)
Sign to leave
itiniz
ผลัก (pluk)
çekiniz
ดึง (deung)
erkekler
ผู้ชาย (pu-chy)
Bathroom for men
kadınlar
ผู้หญิง (pu-ying)
Bathroom for women
dolu
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is full/bathroom is occupied
boş
ว่าง (wang)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Asking for the telephone number of the taxi company
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Telling the taxi driver where you want to go
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Enquiring the taxi fare to a certain location
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
Şu arabayı takip et!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

Araba nereden kiralanıyor?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Asking where you can rent a car
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specifying what kind of car you want to rent
... bir gün/bir hafta için.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specifying for how long you want to rent it
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Getting the maximum insurance possible
Sigortaya ihtiyacım yok.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Getting no insurance at all
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Asking where you can find the nearest gas station
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Asking to include another driver to the rental agreement
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Enquiring about the speed limits in the region
Depo dolu değil.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Complaining that the car is not filled up 100%
Motordan garip bir ses geliyor.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
Araba hasarlı.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Complaining that the car is damaged