Dutch | Phrases - Travel | Health

Health - Emergency

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Ik moet naar het ziekenhuis
Asking to be brought to the hospital
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Ik voel me niet lekker.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Ik moet onmiddelijk naar de dokter!
Asking for immediate medical care
救命!(jiùmìng!)
Help!
Shouting for immediate medical attention
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Bel een ambulance!
Demanding for an ambulance

Health - At the Doctor's

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Het doet hier pijn.
Showing where it hurts
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Ik heb hier uitslag.
Showing where you have a rash
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Ik heb koorts.
Informing that you have a fever
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Ik heb een verkoudheid.
Informing that you have a cold
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Ik moet hoesten.
Informing that you have a cough
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Ik ben constant moe.
Informing that you have been tired lately
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Ik ben duizelig.
Informing that you feel dizzy
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Ik heb geen etenslust.
Informing that you don't feel like eating
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Ik kan 's nachts niet slapen.
Informing that you can't sleep at night
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Een insect heeft me gestoken.
Guessing that your condition depends on an insect bite
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Ik denk dat het de hitte is.
Guessing that your condition depends on the heat
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb
Guessing that your condition depends on something that you ate
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn.
Informing which body part hurts
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen.
Informing which body part is immobilized
…头…(…tóu…)
... hoofd ...
Body part
…胃…(…wèi…)
... buik ...
Body part
…手臂…(…shǒubì…)
... arm ...
Body part
…腿…(…tuǐ…)
... been ...
Body part
…胸…(…xiōng…)
... borst ...
Body part
…心脏…(…xīnzàng…)
... hart ...
Body part
…喉咙…(…hóulóng…)
... hals ...
Body part
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... oog ...
Body part
…背…(…bèi…)
... rug ...
Body part
…脚…(…jiǎo…)
... voet ...
Body part
…手…(…shǒu…)
... hand ...
Body part
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...oor ...
Body part
…肠…(…cháng…)
... darmen ...
Body part
…牙…(…Yá…)
... kies ...
Body part
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Ik heb suikerziekte.
Informing about your diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Ik heb astma.
Informing about your asthma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Ik heb hartproblemen.
Informing about your heart condition
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Ik ben zwanger.
Informing about your pregnancy
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen?
Asking about the dosage of the medicine
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Is het besmettelijk?
Asking if the disease transmits to other people
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol drinken?
Asking if you can continue with certain activities despite your illness
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Hier zijn mijn verzekeringspapieren.
Showing your insurance documents
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Ik heb geen ziektekostenverzekering.
Explaining that you are not health insured
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Ik heb een ziekteverklaring nodig.
Asking the doctor for a note stating that you are sick
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Ik voel me een beetje beter.
Informing that your condition has improved
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Het is erger geworden.
Informing that your condition has gotten worse
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Het is onveranderd.
Informing that your condition has not changed

Health - Pharmacy

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Ik wil graag ___.
Asking to buy a certain product
止痛片(zhǐtòng piàn)
pijnstillers
Medicine
青霉素(qīngméisù)
penicilline
Medicine
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirine
Medicine
胰岛素(yídǎosù)
insuline
Medicine
软膏(ruǎngāo)
zalf
Medicine
安眠药(ānmiányào)
slaappillen
Medicine
卫生巾(wèishēng jīn)
maandverband
Medical product
消毒剂(xiāodú jì)
ontsmettingsmiddel
Medical product
创可贴(chuàngkětiē)
pleisters
Medical product
绷带(bēngdài)
verband
Medical product
避孕药(bìyùn yào)
De pil
Medical product
避孕套(bìyùn tào)
condooms
Other product
防晒霜(fángshài shuāng)
zonnebrand
Other product

Health - Allergies

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Ik ben allergisch voor ___.
Informing about your allergies
花粉(huāfěn)
pollen
Allergy
动物皮毛(dòngwù pímáo)
dierenharen
Animal allergy
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
bijensteken/wespensteken
Insect allergy
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
stofmijten
Allergy
霉菌(méijūn)
schimmel
Allergy
橡浆(xiàng jiāng)
latex
Allergy
青霉素(qīngméisù)
penicilline
Drug allergy
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noten/pinda's
Food allergy
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamzaad/zonnebloempitten
Food allergy
鸡蛋(jīdàn)
ei
Food allergy
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen
Food allergy
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
meel/tarwe
Food allergy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
melk/lactose/zuivel
Food allergy
面筋(miànjīn)
gluten
Food allergy
大豆(dàdòu)
soja
Food allergy
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
peulvruchten/bonen/erwten/mais
Food allergy
蘑菇(mógū)
champignons/paddestoelen
Food allergy
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruit/kiwi/kokosnoot
Food allergy
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
gember/kaneel/koriander
Food allergy
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
bieslook/ui/knoflook
Food allergy
酒精(jiǔjīng)
alcohol
Food allergy