Esperanto | Phrases - Travel | Health

Health - Emergency

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Mi bezonas iri al la hospitalo.
Asking to be brought to the hospital
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Mi sentas min malsana.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Mi bezonas vidi kuraciston tuj!
Asking for immediate medical care
救命!(jiùmìng!)
Helpu!
Shouting for immediate medical attention
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Voku ambulancon!
Demanding for an ambulance

Health - At the Doctor's

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Ĝi doloras ĉi tie.
Showing where it hurts
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Mi havas erupcion tie.
Showing where you have a rash
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Mi havas febron.
Informing that you have a fever
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Mi havas malvarmumon.
Informing that you have a cold
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Mi havas tuson.
Informing that you have a cough
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Mi estas laca tutan tempon.
Informing that you have been tired lately
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Mi sentas kapturnan.
Informing that you feel dizzy
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Mi ne havas neniun apetiton.
Informing that you don't feel like eating
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Mi ne povas dormi dumnokte.
Informing that you can't sleep at night
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Insekto mordis min.
Guessing that your condition depends on an insect bite
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Mi kredas, ke estas la varmego.
Guessing that your condition depends on the heat
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan.
Guessing that your condition depends on something that you ate
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Mia _[korpoparto]_ doloras.
Informing which body part hurts
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_.
Informing which body part is immobilized
…头…(…tóu…)
kapo(n)
Body part
…胃…(…wèi…)
stomako(n)
Body part
…手臂…(…shǒubì…)
brako(n)
Body part
…腿…(…tuǐ…)
gambo(n)
Body part
…胸…(…xiōng…)
brusto(n)
Body part
…心脏…(…xīnzàng…)
kero(n)
Body part
…喉咙…(…hóulóng…)
gorĝo(n)
Body part
…眼睛…(…yǎnjīng…)
okulo(n)
Body part
…背…(…bèi…)
dorso(n)
Body part
…脚…(…jiǎo…)
piedo(n)
Body part
…手…(…shǒu…)
mano(n)
Body part
…耳朵…(…ěrduǒ…)
orelo(n)
Body part
…肠…(…cháng…)
internaĵo(n)
Body part
…牙…(…Yá…)
dento(n)
Body part
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Mi havas diabeton.
Informing about your diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Mi havas astmon.
Informing about your asthma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Mi havas korokondiĉon.
Informing about your heart condition
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Mi estas graveda.
Informing about your pregnancy
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Kiom ofte mi devus preni tion tage?
Asking about the dosage of the medicine
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Ĉu ĝi kontaĝas?
Asking if the disease transmits to other people
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Ĉu mi povas resti en la suno/iri naĝi/fari sporton/trinki alkoholon?
Asking if you can continue with certain activities despite your illness
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Jen miaj dokumentoj de asekuro.
Showing your insurance documents
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Mi ne havas sanasekuron.
Explaining that you are not health insured
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Mi bezonas noton de malsano.
Asking the doctor for a note stating that you are sick
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Mi sentas iom pli bone.
Informing that your condition has improved
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Ĝi plimalbonigis.
Informing that your condition has gotten worse
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Ĝi estas la sama kiel antaŭe.
Informing that your condition has not changed

Health - Pharmacy

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Mi ŝatus aĉeti ___.
Asking to buy a certain product
止痛片(zhǐtòng piàn)
kontraŭdolorilojn
Medicine
青霉素(qīngméisù)
penicilinon
Medicine
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirinon
Medicine
胰岛素(yídǎosù)
insulinon
Medicine
软膏(ruǎngāo)
ŝmiraĵon
Medicine
安眠药(ānmiányào)
dormpilolojn
Medicine
卫生巾(wèishēng jīn)
sanitaran buŝtukon
Medical product
消毒剂(xiāodú jì)
desinfektaĵon
Medical product
创可贴(chuàngkětiē)
pansobendon
Medical product
绷带(bēngdài)
pansaĵon
Medical product
避孕药(bìyùn yào)
kontraŭkoncipajn pilolojn
Medical product
避孕套(bìyùn tào)
kondomojn
Other product
防晒霜(fángshài shuāng)
kontraŭsunan kremon
Other product

Health - Allergies

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Mi estas alergia al ___.
Informing about your allergies
花粉(huāfěn)
poleno
Allergy
动物皮毛(dòngwù pímáo)
animala haro
Animal allergy
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
abelopikiloj/vespopikoj
Insect allergy
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
polvaj leptoj
Allergy
霉菌(méijūn)
ŝimo
Allergy
橡浆(xiàng jiāng)
latekso
Allergy
青霉素(qīngméisù)
penicilino
Drug allergy
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nuksoj/arakidoj
Food allergy
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sezamosemoj/sunfloroj
Food allergy
鸡蛋(jīdàn)
ovo
Food allergy
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
mariskoj/fiŝo/salikokoj
Food allergy
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
faruno/greno
Food allergy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
lakto/laktozo/laktejo
Food allergy
面筋(miànjīn)
gluteno
Food allergy
大豆(dàdòu)
sojo
Food allergy
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Food allergy
蘑菇(mógū)
fungoj
Food allergy
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruktoj/kivo/kokoso
Food allergy
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
zingibro/cinamo/koriandro
Food allergy
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
cebolletoj/cepoj/ajlo
Food allergy
酒精(jiǔjīng)
alkoholo
Food allergy