Swedish | Phrases - Travel | Health

Health - Emergency

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Jag måste fara till sjukhuset.
Asking to be brought to the hospital
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Jag mår illa.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Jag måste till en doktor med en gång!
Asking for immediate medical care
救命!(jiùmìng!)
Hjälp!
Shouting for immediate medical attention
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Ring efter ambulansen!
Demanding for an ambulance

Health - At the Doctor's

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Det gör ont här.
Showing where it hurts
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Det kliar här.
Showing where you have a rash
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Jag har feber.
Informing that you have a fever
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Jag är förkyld.
Informing that you have a cold
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Jag har hosta.
Informing that you have a cough
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Jag är trött hela tiden.
Informing that you have been tired lately
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Jag känner mig snurrig.
Informing that you feel dizzy
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Jag har ingen aptit.
Informing that you don't feel like eating
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Jag kan inte sova om nätterna.
Informing that you can't sleep at night
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Jag blev biten av en insekt.
Guessing that your condition depends on an insect bite
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Jag tror att det är värmen.
Guessing that your condition depends on the heat
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Jag tror att jag har ätit något olämpligt.
Guessing that your condition depends on something that you ate
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Jag har ont i _[kroppsdel]_.
Informing which body part hurts
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.
Informing which body part is immobilized
…头…(…tóu…)
... huvudet ...
Body part
…胃…(…wèi…)
... magen ...
Body part
…手臂…(…shǒubì…)
... armen ...
Body part
…腿…(…tuǐ…)
... benet ...
Body part
…胸…(…xiōng…)
... bröstet ...
Body part
…心脏…(…xīnzàng…)
... hjärtat ...
Body part
…喉咙…(…hóulóng…)
... halsen ...
Body part
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... ögat ...
Body part
…背…(…bèi…)
... ryggen ...
Body part
…脚…(…jiǎo…)
... foten ...
Body part
…手…(…shǒu…)
... handen ...
Body part
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... örat ...
Body part
…肠…(…cháng…)
... tarmen ...
Body part
…牙…(…Yá…)
... en tand ...
Body part
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Jag har diabetes.
Informing about your diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Jag har astma.
Informing about your asthma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Jag har hjärtbesvär.
Informing about your heart condition
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Jag är gravid.
Informing about your pregnancy
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Hur många gånger per dag ska jag ta det här?
Asking about the dosage of the medicine
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Är det smittsamt?
Asking if the disease transmits to other people
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?
Asking if you can continue with certain activities despite your illness
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Här är mina försäkringspapper.
Showing your insurance documents
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Jag har ingen sjukförsäkring.
Explaining that you are not health insured
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Jag behöver ett läkarintyg.
Asking the doctor for a note stating that you are sick
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Jag känner mig lite bättre.
Informing that your condition has improved
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Det har blivit sämre.
Informing that your condition has gotten worse
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Det är på samma sätt som innan.
Informing that your condition has not changed

Health - Pharmacy

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Jag skulle vilja köpa ___.
Asking to buy a certain product
止痛片(zhǐtòng piàn)
huvudvärkstabletter
Medicine
青霉素(qīngméisù)
penicillin
Medicine
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirin
Medicine
胰岛素(yídǎosù)
insulin
Medicine
软膏(ruǎngāo)
salva
Medicine
安眠药(ānmiányào)
sömnpiller
Medicine
卫生巾(wèishēng jīn)
dambindor
Medical product
消毒剂(xiāodú jì)
desinfektionsmedel
Medical product
创可贴(chuàngkětiē)
plåster
Medical product
绷带(bēngdài)
bandage
Medical product
避孕药(bìyùn yào)
P-piller
Medical product
避孕套(bìyùn tào)
kondomer
Other product
防晒霜(fángshài shuāng)
solskydd
Other product

Health - Allergies

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Jag är allergisk mot/för ___.
Informing about your allergies
花粉(huāfěn)
pollen
Allergy
动物皮毛(dòngwù pímáo)
djurhår
Animal allergy
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
bistick/getingstick
Insect allergy
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
kvalster
Allergy
霉菌(méijūn)
mögel
Allergy
橡浆(xiàng jiāng)
latex
Allergy
青霉素(qīngméisù)
penicillin
Drug allergy
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nötter/jordnötter
Food allergy
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sasamfrön/solrosfrön
Food allergy
鸡蛋(jīdàn)
ägg
Food allergy
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
skaldjur/fisk /räkor
Food allergy
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
mjöl/vete
Food allergy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
mjölk/laktos/mjölkprodukter
Food allergy
面筋(miànjīn)
gluten
Food allergy
大豆(dàdòu)
soja
Food allergy
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
baljväxter/bönor/ärtor/majs
Food allergy
蘑菇(mógū)
svamp
Food allergy
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frukt/kiwi/kokosnöt
Food allergy
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ingefära/kanel/koriander
Food allergy
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
gräslök/lök/vitlök
Food allergy
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Food allergy