Chinese | Phrases - Travel | Health

Health - Emergency

Minun tarvitsee päästä sairaalaan
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Asking to be brought to the hospital
Voin pahoin.
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Tarvitsen lääkäriä välittömästi!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Asking for immediate medical care
Apua!
救命!(jiùmìng!)
Shouting for immediate medical attention
Soittakaa ambulanssi!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Demanding for an ambulance

Health - At the Doctor's

Tähän sattuu.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Showing where it hurts
Minulla on ihottumaa täällä.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Showing where you have a rash
Minulla on kuumetta.
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Informing that you have a fever
Minä olen vilustunut.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Informing that you have a cold
Minulla on yskä.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Informing that you have a cough
Olen koko ajan väsynyt.
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Informing that you have been tired lately
Minua huimaa.
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Informing that you feel dizzy
Minulla ei ole ruokahalua.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Informing that you don't feel like eating
En pysty nukkumaan öisin.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Informing that you can't sleep at night
Minua puri hyönteinen.
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Guessing that your condition depends on an insect bite
Luulen, että se johtuu kuumuudesta.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Guessing that your condition depends on the heat
Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Guessing that your condition depends on something that you ate
_[ruumiinosa]ni on kipeä.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Informing which body part hurts
_[Ruumiinosa]ni ei liiku.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Informing which body part is immobilized
...pää...
…头…(…tóu…)
Body part
...Vatsa...
…胃…(…wèi…)
Body part
...Käte...
…手臂…(…shǒubì…)
Body part
...Jalka...
…腿…(…tuǐ…)
Body part
...Rintakehä...
…胸…(…xiōng…)
Body part
...Sydäme...
…心脏…(…xīnzàng…)
Body part
...Kurkku...
…喉咙…(…hóulóng…)
Body part
...Silmä...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Body part
...Selkä...
…背…(…bèi…)
Body part
...Jalka...
…脚…(…jiǎo…)
Body part
...Käte...
…手…(…shǒu…)
Body part
...Korva...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Body part
...Sisukse...
…肠…(…cháng…)
Body part
...Hampaa...
…牙…(…Yá…)
Body part
Minulla on diabetes.
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Informing about your diabetes
Minulla on astma.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Informing about your asthma
Minulla on sydänvaivoja.
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Informing about your heart condition
Olen raskaana.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Informing about your pregnancy
Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Asking about the dosage of the medicine
Onko se tarttuvaa?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Asking if the disease transmits to other people
Saanko olla auringossa / mennä uimaan / urheilla / juoda alkoholia?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Asking if you can continue with certain activities despite your illness
Tässä ovat vakuutusasiakirjani.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Showing your insurance documents
Minulla ei ole sairausvakuutusta.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Explaining that you are not health insured
Tarvitsen lääkärintodistuksen.
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Asking the doctor for a note stating that you are sick
Minulla on jo parempi olo.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Informing that your condition has improved
Se on pahentunut.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Informing that your condition has gotten worse
Se on ennallaan.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Informing that your condition has not changed

Health - Pharmacy

Haluaisin ostaa ___.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Asking to buy a certain product
särkylääkettä
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicine
penisiliiniä
青霉素(qīngméisù)
Medicine
aspiriinia
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicine
insuliinia
胰岛素(yídǎosù)
Medicine
salvaa
软膏(ruǎngāo)
Medicine
unilääkkeitä
安眠药(ānmiányào)
Medicine
terveyssiteitä
卫生巾(wèishēng jīn)
Medical product
desinfiointiainetta
消毒剂(xiāodú jì)
Medical product
laastareita
创可贴(chuàngkětiē)
Medical product
ideaalisidettä
绷带(bēngdài)
Medical product
e-pillereitä
避孕药(bìyùn yào)
Medical product
kondomeita
避孕套(bìyùn tào)
Other product
aurinkovoidetta
防晒霜(fángshài shuāng)
Other product

Health - Allergies

Olen allerginen ___.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Informing about your allergies
siitepölylle
花粉(huāfěn)
Allergy
eläimille
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Animal allergy
ampiaisenpistolle
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Insect allergy
pölypunkeille
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergy
homeelle
霉菌(méijūn)
Allergy
lateksille
橡浆(xiàng jiāng)
Allergy
penisiliinille
青霉素(qīngméisù)
Drug allergy
pähkinöille / maapähkinöille
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Food allergy
seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Food allergy
kananmunalle
鸡蛋(jīdàn)
Food allergy
mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Food allergy
jauhoille/vehnälle
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Food allergy
maidolle / laktoosille/ maitotuotteille
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Food allergy
gluteenille
面筋(miànjīn)
Food allergy
soijalle
大豆(dàdòu)
Food allergy
palkokasveille / pavuille / herneille / maissille
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Food allergy
sienille
蘑菇(mógū)
Food allergy
hedelmille / kiiville / kookokselle
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Food allergy
inkiväärille / kanelille / korianterille
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Food allergy
ruohosipulille / sipulille / valkosipulille
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Food allergy
alkoholille
酒精(jiǔjīng)
Food allergy