Chinese | Phrases - Travel | Health

Health - Emergency

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Asking to be brought to the hospital
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Asking for immediate medical care
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
救命!(jiùmìng!)
Shouting for immediate medical attention
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Demanding for an ambulance

Health - At the Doctor's

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Showing where it hurts
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Showing where you have a rash
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Informing that you have a fever
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Informing that you have a cold
ฉันไอ (Chan I.)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Informing that you have a cough
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Informing that you have been tired lately
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Informing that you feel dizzy
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Informing that you don't feel like eating
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Informing that you can't sleep at night
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Guessing that your condition depends on an insect bite
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Guessing that your condition depends on the heat
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Guessing that your condition depends on something that you ate
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Informing which body part hurts
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Informing which body part is immobilized
...หัว...(hua)
…头…(…tóu…)
Body part
...ส่วนท้อง...(suan tong)
…胃…(…wèi…)
Body part
...แขน... (kan)
…手臂…(…shǒubì…)
Body part
...ขา... (kha)
…腿…(…tuǐ…)
Body part
...หน้าอก... (na-aok)
…胸…(…xiōng…)
Body part
...หัวใจ... (hua-jai)
…心脏…(…xīnzàng…)
Body part
...คอ... (kor)
…喉咙…(…hóulóng…)
Body part
...ตา... (ta)
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Body part
...หลัง...(lung)
…背…(…bèi…)
Body part
...เท้า... (tao)
…脚…(…jiǎo…)
Body part
...แขน...(kan)
…手…(…shǒu…)
Body part
...หู...(hoo)
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Body part
...ลำไส้... (lum sai)
…肠…(…cháng…)
Body part
...ฟัน... (fun)
…牙…(…Yá…)
Body part
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Informing about your diabetes
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Informing about your asthma
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Informing about your heart condition
ฉันท้อง (Chan tong.)
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Informing about your pregnancy
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Asking about the dosage of the medicine
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Asking if the disease transmits to other people
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Asking if you can continue with certain activities despite your illness
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Showing your insurance documents
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Explaining that you are not health insured
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Asking the doctor for a note stating that you are sick
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Informing that your condition has improved
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Informing that your condition has gotten worse
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Informing that your condition has not changed

Health - Pharmacy

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Asking to buy a certain product
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicine
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Medicine
แอสไพริน (aspirin)
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicine
อินซูลิน (insulin)
胰岛素(yídǎosù)
Medicine
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
软膏(ruǎngāo)
Medicine
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
安眠药(ānmiányào)
Medicine
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
卫生巾(wèishēng jīn)
Medical product
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
消毒剂(xiāodú jì)
Medical product
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
创可贴(chuàngkětiē)
Medical product
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
绷带(bēngdài)
Medical product
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
避孕药(bìyùn yào)
Medical product
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
避孕套(bìyùn tào)
Other product
ครีมกันแดด (cream gun dad)
防晒霜(fángshài shuāng)
Other product

Health - Allergies

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Informing about your allergies
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
花粉(huāfěn)
Allergy
ขนสัตว์ (kon sud)
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Animal allergy
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Insect allergy
ตัวเห็บ (tua heb)
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergy
รา (ra)
霉菌(méijūn)
Allergy
ยางดิบ (yang dib)
橡浆(xiàng jiāng)
Allergy
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Drug allergy
ถั่ว (tua)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Food allergy
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Food allergy
ไข่ (kai)
鸡蛋(jīdàn)
Food allergy
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Food allergy
แป้ง (pang)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Food allergy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Food allergy
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
面筋(miànjīn)
Food allergy
ถั่วเหลือง (tua leung)
大豆(dàdòu)
Food allergy
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Food allergy
เห็ด (hed)
蘑菇(mógū)
Food allergy
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Food allergy
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Food allergy
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Food allergy
แอลกอฮอล์ (alcohol)
酒精(jiǔjīng)
Food allergy