Finnish | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

nul
nolla
Number
één
yksi
Number
twee
kaksi
Number
drie
kolme
Number
vier
neljä
Number
vijf
viisi
Number
zes
kuusi
Number
zeven
seitsemän
Number
acht
kahdeksan
Number
negen
yhdeksän
Number
tien
kymmenen
Number
elf
yksitoista
Number
twaalf
kaksitoista
Number
dertien
kolmetoista
Number
veertien
neljätoista
Number
vijftien
viisitoista
Number
zestien
kuusitoista
Number
zeventien
seitsemäntoista
Number
achttien
kahdeksantoista
Number
negentien
yhdeksäntoista
Number
twintig
kaksikymmentä
Number
dertig
kolmekymmentä
Number
veertig
neljäkymmentä
Number
vijftig
viisikymmentä
Number
zestig
kuusikymmentä
Number
zeventig
seitsemänkymmentä
Number
tachtig
kahdeksankymmentä
Number
negentig
yhdeksänkymmentä
Number
honderd
sata
Number
miljoen
miljoona
Number
biljoen
miljardi
Number

Numbers and Money - Money

Neemt u ___ aan?
Hyväksyttekö ___?
Enquiring about which payment methods are accepted
... creditcards?
...luottokortin?
payment method
... debitcards?
...pankkikortin?
payment method
... contant?
...käteistä?
payment method
... cheques?
...shekkejä?
payment method
Ik wil graag wat geld wisselen.
Haluaisin vaihtaa rahaa.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Mikä on vaihtokurssi _[valuutta 1]n ja _[valuutta2]n välillä?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Toets uw pincode in.
Syötä tunnuslukusi.
Prompt action to enter your personal code
Geld opnemen
Nosta rahaa
Option to get money
Bevestigen
Varmista
Accepting an action
Annuleren
Peruuta
Cancelling an action
Bedrag kiezen
Valitse summa
Choosing the amount of money
Wilt u een bon?
Haluatko kuitin?
Getting a receipt for the withdrawal