Portuguese | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

zero
zero
Number
jeden
um
Number
dwa
dois
Number
trzy
três
Number
cztery
quatro
Number
pięć
cinco
Number
sześć
seis
Number
siedem
sete
Number
osiem
oito
Number
dziewięć
nove
Number
dziesięć
dez
Number
jedenaście
onze
Number
dwanaście
doze
Number
trzynaście
treze
Number
czternaście
quatorze
Number
piętnaście
quinze
Number
szesnaście
dezesseis
Number
siedemnaście
dezessete
Number
osiemnaście
dezoito
Number
dziewiętnaście
dezenove
Number
dwadzieścia
vinte
Number
trzydzieści
trinta
Number
czterdzieści
quarenta
Number
pięćdziesiąt
cinquenta
Number
sześćdziesiąt
sessenta
Number
siedemdziesiąt
setenta
Number
osiemdziesiąt
oitenta
Number
dziewięćdziesiąt
noventa
Number
sto
cem
Number
milion
milhão/milhões
Number
miliard
bilhão/bilhões
Number

Numbers and Money - Money

Czy można płacić ___?
Você aceita ___?
Enquiring about which payment methods are accepted
... kartą kredytową?
... cartões de crédito?
payment method
... kartą debetową?
... cartões de débito?
payment method
... gotówką?
... dinheiro em espécie?
payment method
... czekiem?
... cheque?
payment method
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Podaj PIN.
Digite sua senha.
Prompt action to enter your personal code
Wypłata gotówki
Sacar dinheiro
Option to get money
Akceptuj
Confirmar
Accepting an action
Anuluj
Cancelar
Cancelling an action
Wybierz kwotę
Selecionar quantia
Choosing the amount of money
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Você quer o recibo?
Getting a receipt for the withdrawal