Romanian | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

zero
zero
Number
jeden
unu
Number
dwa
doi
Number
trzy
trei
Number
cztery
patru
Number
pięć
cinci
Number
sześć
șase
Number
siedem
șapte
Number
osiem
opt
Number
dziewięć
nouă
Number
dziesięć
zece
Number
jedenaście
unsprezece
Number
dwanaście
doisprezece
Number
trzynaście
treisprezece
Number
czternaście
paisprezece
Number
piętnaście
cincisprezece
Number
szesnaście
șaisprezece
Number
siedemnaście
șaptesprezece
Number
osiemnaście
optsprezece
Number
dziewiętnaście
nouăsprezece
Number
dwadzieścia
douăzeci
Number
trzydzieści
treizeci
Number
czterdzieści
patruzeci
Number
pięćdziesiąt
cincizeci
Number
sześćdziesiąt
șaizeci
Number
siedemdziesiąt
șaptezeci
Number
osiemdziesiąt
optzeci
Number
dziewięćdziesiąt
nouăzeci
Number
sto
sută
Number
milion
milion
Number
miliard
miliard
Number

Numbers and Money - Money

Czy można płacić ___?
Acceptați __ ?
Enquiring about which payment methods are accepted
... kartą kredytową?
... carduri de credit?
payment method
... kartą debetową?
... carduri de debit imediat?
payment method
... gotówką?
... numerar?
payment method
... czekiem?
... cecuri?
payment method
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Aș dori să schimb niște bani.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Podaj PIN.
Introduceți codul PIN.
Prompt action to enter your personal code
Wypłata gotówki
Retrageți numerar
Option to get money
Akceptuj
Confirmare
Accepting an action
Anuluj
Anulează
Cancelling an action
Wybierz kwotę
Alegeți suma
Choosing the amount of money
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Doriți o chitanță?
Getting a receipt for the withdrawal