Turkish | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

zero
sıfır
Number
jeden
bir
Number
dwa
iki
Number
trzy
üç
Number
cztery
dört
Number
pięć
beş
Number
sześć
altı
Number
siedem
yedi
Number
osiem
sekiz
Number
dziewięć
dokuz
Number
dziesięć
on
Number
jedenaście
onbir
Number
dwanaście
oniki
Number
trzynaście
onüç
Number
czternaście
ondört
Number
piętnaście
onbeş
Number
szesnaście
onaltı
Number
siedemnaście
onyedi
Number
osiemnaście
onsekiz
Number
dziewiętnaście
ondokuz
Number
dwadzieścia
yirmi
Number
trzydzieści
otuz
Number
czterdzieści
kırk
Number
pięćdziesiąt
elli
Number
sześćdziesiąt
atmış
Number
siedemdziesiąt
yetmiş
Number
osiemdziesiąt
seksen
Number
dziewięćdziesiąt
doksan
Number
sto
yüz
Number
milion
milyon
Number
miliard
milyar
Number

Numbers and Money - Money

Czy można płacić ___?
__ kabul ediyor musunuz?
Enquiring about which payment methods are accepted
... kartą kredytową?
... kredi karı?
payment method
... kartą debetową?
... vadesiz hesap kartı?
payment method
... gotówką?
... peşin?
payment method
... czekiem?
... çek?
payment method
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Podaj PIN.
Pin kodunu gir.
Prompt action to enter your personal code
Wypłata gotówki
Para çek
Option to get money
Akceptuj
Onayla
Accepting an action
Anuluj
İptal
Cancelling an action
Wybierz kwotę
Miktarı seç
Choosing the amount of money
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Fiş istiyor musunuz?
Getting a receipt for the withdrawal