Polish | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

zero
zero
Number
unu
jeden
Number
doi
dwa
Number
trei
trzy
Number
patru
cztery
Number
cinci
pięć
Number
șase
sześć
Number
șapte
siedem
Number
opt
osiem
Number
nouă
dziewięć
Number
zece
dziesięć
Number
unsprezece
jedenaście
Number
doisprezece
dwanaście
Number
treisprezece
trzynaście
Number
paisprezece
czternaście
Number
cincisprezece
piętnaście
Number
șaisprezece
szesnaście
Number
șaptesprezece
siedemnaście
Number
optsprezece
osiemnaście
Number
nouăsprezece
dziewiętnaście
Number
douăzeci
dwadzieścia
Number
treizeci
trzydzieści
Number
patruzeci
czterdzieści
Number
cincizeci
pięćdziesiąt
Number
șaizeci
sześćdziesiąt
Number
șaptezeci
siedemdziesiąt
Number
optzeci
osiemdziesiąt
Number
nouăzeci
dziewięćdziesiąt
Number
sută
sto
Number
milion
milion
Number
miliard
miliard
Number

Numbers and Money - Money

Acceptați __ ?
Czy można płacić ___?
Enquiring about which payment methods are accepted
... carduri de credit?
... kartą kredytową?
payment method
... carduri de debit imediat?
... kartą debetową?
payment method
... numerar?
... gotówką?
payment method
... cecuri?
... czekiem?
payment method
Aș dori să schimb niște bani.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Introduceți codul PIN.
Podaj PIN.
Prompt action to enter your personal code
Retrageți numerar
Wypłata gotówki
Option to get money
Confirmare
Akceptuj
Accepting an action
Anulează
Anuluj
Cancelling an action
Alegeți suma
Wybierz kwotę
Choosing the amount of money
Doriți o chitanță?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Getting a receipt for the withdrawal