Czech | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

sıfır
nula
Number
bir
jedna
Number
iki
dva
Number
üç
tři
Number
dört
čtyři
Number
beş
pět
Number
altı
šest
Number
yedi
sedm
Number
sekiz
osm
Number
dokuz
devět
Number
on
deset
Number
onbir
jedenáct
Number
oniki
dvanáct
Number
onüç
třináct
Number
ondört
čtrnáct
Number
onbeş
patnáct
Number
onaltı
šestnáct
Number
onyedi
sedmnáct
Number
onsekiz
osmnáct
Number
ondokuz
devatenáct
Number
yirmi
dvacet
Number
otuz
třicet
Number
kırk
čtyřicet
Number
elli
padesát
Number
atmış
šedesát
Number
yetmiş
sedmdesát
Number
seksen
osmdesát
Number
doksan
devadesát
Number
yüz
sto
Number
milyon
milión
Number
milyar
miliarda
Number

Numbers and Money - Money

__ kabul ediyor musunuz?
Přijímáte ___?
Enquiring about which payment methods are accepted
... kredi karı?
... kreditní karty?
payment method
... vadesiz hesap kartı?
... debetní karty?
payment method
... peşin?
... hotovost?
payment method
... çek?
... šeky?
payment method
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Chtěl(a) bych směnit peníze.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Pin kodunu gir.
Zadejte Váš PIN kód.
Prompt action to enter your personal code
Para çek
Vybrat peníze
Option to get money
Onayla
Potvrdit
Accepting an action
İptal
Zrušit
Cancelling an action
Miktarı seç
Vybrat částku
Choosing the amount of money
Fiş istiyor musunuz?
Chcete účtenku?
Getting a receipt for the withdrawal