Polish | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

sıfır
zero
Number
bir
jeden
Number
iki
dwa
Number
üç
trzy
Number
dört
cztery
Number
beş
pięć
Number
altı
sześć
Number
yedi
siedem
Number
sekiz
osiem
Number
dokuz
dziewięć
Number
on
dziesięć
Number
onbir
jedenaście
Number
oniki
dwanaście
Number
onüç
trzynaście
Number
ondört
czternaście
Number
onbeş
piętnaście
Number
onaltı
szesnaście
Number
onyedi
siedemnaście
Number
onsekiz
osiemnaście
Number
ondokuz
dziewiętnaście
Number
yirmi
dwadzieścia
Number
otuz
trzydzieści
Number
kırk
czterdzieści
Number
elli
pięćdziesiąt
Number
atmış
sześćdziesiąt
Number
yetmiş
siedemdziesiąt
Number
seksen
osiemdziesiąt
Number
doksan
dziewięćdziesiąt
Number
yüz
sto
Number
milyon
milion
Number
milyar
miliard
Number

Numbers and Money - Money

__ kabul ediyor musunuz?
Czy można płacić ___?
Enquiring about which payment methods are accepted
... kredi karı?
... kartą kredytową?
payment method
... vadesiz hesap kartı?
... kartą debetową?
payment method
... peşin?
... gotówką?
payment method
... çek?
... czekiem?
payment method
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Pin kodunu gir.
Podaj PIN.
Prompt action to enter your personal code
Para çek
Wypłata gotówki
Option to get money
Onayla
Akceptuj
Accepting an action
İptal
Anuluj
Cancelling an action
Miktarı seç
Wybierz kwotę
Choosing the amount of money
Fiş istiyor musunuz?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Getting a receipt for the withdrawal