Greek | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

không
μηδέν (midén)
Number
một
ένα (éna)
Number
hai
δύο (dío)
Number
ba
τρία (tría)
Number
bốn
τέσσερα (téssera)
Number
năm
πέντε (pénte)
Number
sáu
έξι (éxi)
Number
bảy
εφτά (eftá)
Number
tám
οχτώ (ohtó)
Number
chín
εννιά (eniá)
Number
mười
δέκα (déka)
Number
mười một
έντεκα (énteka)
Number
mười hai
δώδεκα (dódeka)
Number
mười ba
δεκατρία (dekatría)
Number
mười bốn
δεκατέσσερα (dekatéssera)
Number
mười lăm
δεκαπέντε (dekapénte)
Number
mười sáu
δεκαέξι (dekaéxi)
Number
mười bảy
δεκαεφτά (dekaeftá)
Number
mười tám
δεκαοχτώ (dekaoxtó)
Number
mười chín
δεκαεννιά (dekaeniá)
Number
hai mươi
είκοσι (íkosi)
Number
ba mươi
τριάντα (triánta)
Number
bốn mươi
σαράντα (saránta)
Number
năm mươi
πενήντα (penínta)
Number
sáu mươi
εξήντα (exínta)
Number
bảy mươi
εβδομήντα (ebdomínta)
Number
tám mươi
ογδόντα (ogdónda)
Number
chín mươi
ενενήντα (enenínta)
Number
trăm
εκατό (ekató)
Number
triệu
εκατομμύριο (ekatomírio)
Number
tỉ
δισεκατομμύριο (disekatomírio)
Number

Numbers and Money - Money

Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
Δέχεστε ___; (Déheste ___?)
Enquiring about which payment methods are accepted
... thẻ tín dụng?
...πιστωτικές κάρτες; (...pistotikés kártes?)
payment method
... thẻ thanh toán?
...χρεωστικές κάρτες; (...hreostikés kártes?)
payment method
... tiền mặt?
...μετρητά; (...metritá?)
payment method
... séc?
...επιταγές; (...epitagés?)
payment method
Tôi muốn đổi tiền.
Θα ήθελα να αλλάξω κάποια χρήματα. (Tha íthela na alláxo kápya hrímata.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ _ [νόμισμα 1] _ και _ [νόμισμα 2] _; (Pya íne i sinalagmatikí isotimía metaxí _[nómisma 1] _ και _ [nómisma 2] _?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Mời bạn nhập mã PIN.
Εισάγετε τον κωδικό PIN σας. (Iságete ton kodikó PIN sas.)
Prompt action to enter your personal code
Rút tiền
Ανάληψη χρημάτων (Análipsi hrimáton)
Option to get money
Xác nhận
Επιβεβαίωση (Epivevéosi)
Accepting an action
Hủy
Ακύρωση (Akírosi)
Cancelling an action
Chọn khoản tiền
Επιλέξτε ποσό (Epiléxte posó)
Choosing the amount of money
Bạn có muốn in hóa đơn không?
Θέλετε απόδειξη; (Thélete apódixi?)
Getting a receipt for the withdrawal