Thai | Phrases - Travel | Shopping

Shopping - Basics

Έχετε ___; (Éhete ___?)
คุณมี____หรือเปล่า? (Khun me___rue plao?)
Asking for a specific item
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___?)
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samard ha___dai tee nhai?)
Asking for the location of a specific item
Πόσο κάνει; (Póso káni?)
อันนี้ราคาเท่าไร? (Un-nee raka tao rai?)
Asking for the price of a specific item
Έχετε κάτι που είναι λιγότερο ακριβό; (Éhete káti pu íne ligótero akrivó?)
คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้หรือเปล่า? (Khun mee arai tee took kwa nee rue plao?)
Asking for a less expensive item
Τι ώρα ανοίγετε / κλείνετε; (Ti óra anígete / klínete?)
คุณเปิดหรือปิดกี่โมง? (Khun perd pid kee mong?)
Asking about opening/closing hours
Απλώς κοιτάζω. (Aplós kitázo.)
ฉันแค่ดูๆทั่วไปเฉยๆ (Chan kae doo tua pai choey choey.)
Letting the sales person know that you are just looking and don't need any help at the moment
Θα το αγοράσω. (Tha to agoráso.)
ฉันจะซื้ออันนี้ (Chan ja sue un nee.)
Stating your purchase decision
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα; (Boró na pliróso me pistotikí kárta?)
ฉันจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือเปล่า? (Chan jai parn but credit dai rue plao?)
Asking if the store accepts credit cards
Μπορώ να έχω την απόδειξη, παρακαλώ; (Boró na ého tin apódixi parakaló?)
ฉันขอใบเสร็จได้ไหม? (Chan kor bai-sed dai mai?)
Asking for a receipt
Μπορώ να έχω μια τσάντα, παρακαλώ; (Boró na ého mya tsánda parakaló?)
ฉันขอถุงได้ไหม? (Chan kor toong dai mai?)
Asking for a bag
Θα ήθελα να το επιστρέψω. (Tha íthela na to epistrépso.)
ฉันต้องการคืนของ (Chan tong karn kuen kong.)
Explaining that you would like to return the item

Shopping - Clothes

Μπορώ να το δοκιμάσω, παρακαλώ; (Boró na to dokimáso, parakaló?)
ฉันขอลองใส่อันนี้ได้ไหม? (Chan kor long sai un-nee dai mai?)
Asking if you can try a garment on
Πού είναι τα δοκιμαστήρια; (Pu íne ta dokimastíria?)
ห้องลองอยู่ที่ไหน? (Hong long yu tee nhai?)
Asking for the changing rooms
Το έχετε σε ____; (To éhete se ____?)
คุณมีแบบนี้ไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee bab nee size___ rue plao?)
Asking for a specific clothing size
... μικρο; (...mikró?)
...เล็ก? (lek?)
Clothing size
...μεσαίο; (...meséo?)
...กลาง? (klang?)
Clothing size
...μεγάλο; (...megálo?)
... ใหญ่? (yai?)
Clothing size
...πολύ μεγάλο; (...polí megálo?)
...ไซส์เอ็กซ์แอล? (XL?)
Clothing size
Έχετε αυτά τα παπούτσια σε ___; (Éhete aftá ta papútsia se ___?)
คุณมีรองเท้าคู่นี้ในไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee rong tao ku nee nai size___ rue plao?)
Asking for a specific shoe size
Είναι πολύ μικρό. (Íne polí mikró.)
มันเล็กเกินไป (Mun lek gern pai.)
Stating that the piece of clothing is too small
Είναι πολύ μεγάλο. (Íne polí megálo.)
มันใหญ่เกินไป (Mun yai pai.)
Stating that the piece of clothing is too big
Μου πάει; (Mu pái?)
ฉันใส่แล้วดูดีไหม? (Chan sai laew doo dee mai?)
Asking for an opinion on the looks of the piece of clothing

Shopping - Haggling

Σας δίνω _[ποσό]_για αυτό; (Sas díno _[posó]_ ya aftó? )
ชิ้นนี้ ฉันให้คุณ___. (Chan hai khun___.)
Suggesting a starting price
Αυτό είναι πολύ ακριβό! (Aftó íne polí akrivó!)
นั่นแพงเกินไป! (Nun pang gern pai!)
Objecting to a price because it is too high
Το είδα αυτό για _[ποσό]_ κάπου αλλού. (To ída aftó ya _[posó]_ kápu allú.)
ฉันเห็นชิ้นนี้ในราคา_[ราคา]_ที่อื่น. (Chan hen chin nee nai raka____tee auen.)
Referring to a cheaper price at another store
_[Ποσό]_ είναι η τελική μου προσφορά! (_[Posó]_ íne i telikí mu prosforá!)
_[ราคา]_ นั้นเป็นออฟเฟ่อร์สุดท้ายของฉัน (_[amount]_nun pen offer sud tai kong chan.)
Setting a final offer
Τότε δεν ενδιαφέρομαι. (Tóte den endiaférome.)
ถ้าอย่างนั้นฉันไม่สนใจ (Ta yang nun chan mai son jai.)
Showing disinterest
Τότε θα πάω κάπου αλλού. (Tóte tha páo kápu allú.)
งั้นฉันจะไปดูที่อื่น (Ngun chan ja pai doo tee auen.)
Showing disinterest by threatening to leave
δεν έχω την οικονομική δυνατότητα! (Den ého tin ikonomikí dinatótita!)
ฉันไม่มีตังค์! (Chan mai me tung!)
Objecting to a price by saying you don't have this amount of money
Είναι παραπάνω από ότι μπορώ να δώσω αλλά θα το πάρω. (Íne parapáno apó óti boró na dóso allá tha to páro.)
นั่นมันเกินงบที่ฉันตั้งเอาไว้ แต่ฉันจะซื้อ (Nun mun gern ngob tee chan tung aow wai tae chan ja sue.)
Accepting the deal with feigned regret