Swedish | Phrases - Travel | Shopping

Shopping - Basics

¿Tiene____ ?
Har ni ___?
Asking for a specific item
¿En dónde puedo encontrar____?
Var kan jag hitta ___?
Asking for the location of a specific item
¿Cuánto cuesta?
Hur mycket kostar den/det här?
Asking for the price of a specific item
¿Tiene algo que sea más barato?
Har ni något billigare?
Asking for a less expensive item
¿A qué hora abre/cierra?
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Asking about opening/closing hours
Sólo estoy mirando.
Jag tittar bara.
Letting the sales person know that you are just looking and don't need any help at the moment
Lo compro.
Jag köper den/det.
Stating your purchase decision
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Kan jag betala med kreditkort?
Asking if the store accepts credit cards
¿Me podría dar el recibo de pago?
Kan jag få kvittot, tack?
Asking for a receipt
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Kan jag få en kasse, tack?
Asking for a bag
Me gustaría regresar esto.
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Explaining that you would like to return the item

Shopping - Clothes

¿Me puedo probar esto?
Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Asking if you can try a garment on
¿En dónde se encuentran los probadores?
Var är provrummet?
Asking for the changing rooms
¿Tiene esto en ____?
Har ni den här i ___?
Asking for a specific clothing size
...pequeño?
... small?
Clothing size
...mediano?
... medium?
Clothing size
...grande?
... large?
Clothing size
... extra grande?
... extra large?
Clothing size
¿Tienes éstos zapatos en___?
Har ni de här skorna i storlek ___?
Asking for a specific shoe size
Es demasiado pequeño.
Den/De är för liten/små.
Stating that the piece of clothing is too small
Es demasiado grande.
Den/De är för stor/a.
Stating that the piece of clothing is too big
¿Se me ve bien?
Passar jag i den/det/de här?
Asking for an opinion on the looks of the piece of clothing

Shopping - Haggling

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Suggesting a starting price
¡Está muy caro!
Det är alldeles för dyrt!
Objecting to a price because it is too high
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Referring to a cheaper price at another store
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Setting a final offer
Entonces no estoy interesado/a.
Då är jag inte längre intresserad.
Showing disinterest
Entonces ire a otro lugar.
Då går jag någon annanstans.
Showing disinterest by threatening to leave
¡No tengo suficiente para pagar!
Jag har inte råd med det!
Objecting to a price by saying you don't have this amount of money
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Accepting the deal with feigned regret