Italian | Phrases - Travel | Shopping

Shopping - Basics

Har ni ___?
Avete ____?
Asking for a specific item
Var kan jag hitta ___?
Dove posso trovare ____?
Asking for the location of a specific item
Hur mycket kostar den/det här?
Quanto costa questo?
Asking for the price of a specific item
Har ni något billigare?
Avete qualcosa di meno costoso?
Asking for a less expensive item
Vilken tid öppnar/stänger ni?
A che ora aprite/chiudete?
Asking about opening/closing hours
Jag tittar bara.
Sto dando un'occhiata.
Letting the sales person know that you are just looking and don't need any help at the moment
Jag köper den/det.
Lo compro.
Stating your purchase decision
Kan jag betala med kreditkort?
Accettate carta di credito?
Asking if the store accepts credit cards
Kan jag få kvittot, tack?
Mi può fare lo scontrino?
Asking for a receipt
Kan jag få en kasse, tack?
Mi può dare una borsa?
Asking for a bag
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Vorrei restituire questo.
Explaining that you would like to return the item

Shopping - Clothes

Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Posso provarlo?
Asking if you can try a garment on
Var är provrummet?
Dove sono i camerini di prova?
Asking for the changing rooms
Har ni den här i ___?
Avete la taglia ___?
Asking for a specific clothing size
... small?
... small?
Clothing size
... medium?
... media?
Clothing size
... large?
... large?
Clothing size
... extra large?
... extra large?
Clothing size
Har ni de här skorna i storlek ___?
Avete il ___ di queste scarpe?
Asking for a specific shoe size
Den/De är för liten/små.
E' troppo piccolo.
Stating that the piece of clothing is too small
Den/De är för stor/a.
E' troppo grande.
Stating that the piece of clothing is too big
Passar jag i den/det/de här?
Come mi sta?
Asking for an opinion on the looks of the piece of clothing

Shopping - Haggling

Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Ti do ____ per questo.
Suggesting a starting price
Det är alldeles för dyrt!
Costa troppo!
Objecting to a price because it is too high
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Referring to a cheaper price at another store
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Setting a final offer
Då är jag inte längre intresserad.
Allora non sono interessato.
Showing disinterest
Då går jag någon annanstans.
Allora andrò da un'altra parte.
Showing disinterest by threatening to leave
Jag har inte råd med det!
Non posso permettermelo!
Objecting to a price by saying you don't have this amount of money
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Accepting the deal with feigned regret