Korean | Phrases - Travel | Shopping

Shopping - Basics

Har ni ___?
Asking for a specific item
Var kan jag hitta ___?
Asking for the location of a specific item
Hur mycket kostar den/det här?
Asking for the price of a specific item
Har ni något billigare?
Asking for a less expensive item
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Asking about opening/closing hours
Jag tittar bara.
Letting the sales person know that you are just looking and don't need any help at the moment
Jag köper den/det.
Stating your purchase decision
Kan jag betala med kreditkort?
Asking if the store accepts credit cards
Kan jag få kvittot, tack?
Asking for a receipt
Kan jag få en kasse, tack?
Asking for a bag
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Explaining that you would like to return the item

Shopping - Clothes

Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Asking if you can try a garment on
Var är provrummet?
Asking for the changing rooms
Har ni den här i ___?
Asking for a specific clothing size
... small?
Clothing size
... medium?
Clothing size
... large?
Clothing size
... extra large?
Clothing size
Har ni de här skorna i storlek ___?
Asking for a specific shoe size
Den/De är för liten/små.
Stating that the piece of clothing is too small
Den/De är för stor/a.
Stating that the piece of clothing is too big
Passar jag i den/det/de här?
Asking for an opinion on the looks of the piece of clothing

Shopping - Haggling

Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Suggesting a starting price
Det är alldeles för dyrt!
Objecting to a price because it is too high
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Referring to a cheaper price at another store
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Setting a final offer
Då är jag inte längre intresserad.
Showing disinterest
Då går jag någon annanstans.
Showing disinterest by threatening to leave
Jag har inte råd med det!
Objecting to a price by saying you don't have this amount of money
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Accepting the deal with feigned regret