Spanish | Phrases - Travel | Shopping

Shopping - Basics

Har ni ___?
¿Tiene____ ?
Asking for a specific item
Var kan jag hitta ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Asking for the location of a specific item
Hur mycket kostar den/det här?
¿Cuánto cuesta?
Asking for the price of a specific item
Har ni något billigare?
¿Tiene algo que sea más barato?
Asking for a less expensive item
Vilken tid öppnar/stänger ni?
¿A qué hora abre/cierra?
Asking about opening/closing hours
Jag tittar bara.
Sólo estoy mirando.
Letting the sales person know that you are just looking and don't need any help at the moment
Jag köper den/det.
Lo compro.
Stating your purchase decision
Kan jag betala med kreditkort?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Asking if the store accepts credit cards
Kan jag få kvittot, tack?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Asking for a receipt
Kan jag få en kasse, tack?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Asking for a bag
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Me gustaría regresar esto.
Explaining that you would like to return the item

Shopping - Clothes

Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
¿Me puedo probar esto?
Asking if you can try a garment on
Var är provrummet?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Asking for the changing rooms
Har ni den här i ___?
¿Tiene esto en ____?
Asking for a specific clothing size
... small?
...pequeño?
Clothing size
... medium?
...mediano?
Clothing size
... large?
...grande?
Clothing size
... extra large?
... extra grande?
Clothing size
Har ni de här skorna i storlek ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Asking for a specific shoe size
Den/De är för liten/små.
Es demasiado pequeño.
Stating that the piece of clothing is too small
Den/De är för stor/a.
Es demasiado grande.
Stating that the piece of clothing is too big
Passar jag i den/det/de här?
¿Se me ve bien?
Asking for an opinion on the looks of the piece of clothing

Shopping - Haggling

Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Suggesting a starting price
Det är alldeles för dyrt!
¡Está muy caro!
Objecting to a price because it is too high
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Referring to a cheaper price at another store
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Setting a final offer
Då är jag inte längre intresserad.
Entonces no estoy interesado/a.
Showing disinterest
Då går jag någon annanstans.
Entonces ire a otro lugar.
Showing disinterest by threatening to leave
Jag har inte råd med det!
¡No tengo suficiente para pagar!
Objecting to a price by saying you don't have this amount of money
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Accepting the deal with feigned regret